دانلود کتاب بیماری قلبی براونوالد: درسنامه پزشکی قلب و عروق (۲ جلدی) + ویدئو
Braunwald’s Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine, 2-Vol, 12ed + Video

Current, comprehensive, and evidence-based Braunwald’s Heart Disease remains the most trusted reference in the field and the leading source of reliable cardiology information for practitioners and trainees worldwide. The fully updated 12th Edition continues the tradition of excellence with dependable, state-of-the-art coverage of new drugs, new guidelines, more powerful imaging modalities, and recent developments in precision medicine that continue to change and advance the practice of cardiovascular medicine. Written and edited by global experts in the field, this award-winning text is an unparalleled multimedia reference for every aspect of this complex and fast-changing area.

  • Offers balanced, dependable content on rapidly changing clinical science, clinical and translational research, and evidence-based medicine.
  • Includes ۷۶ new contributing authors and ۱۴ new chapters that cover Artificial intelligence in Cardiovascular Medicine; Wearables; Influenza, Pandemics, COVID-19, and Cardiovascular Disease; Tobacco and Nicotine Products in Cardiovascular Disease; Cardiac Amyloidosis; Impact of the Environment on Cardiovascular Health, and more.
 • Features a new introductory chapter Cardiovascular Disease: Past, Present, and Future by Eugene Braunwald, MD, offering his unique, visionary approach to the field of cardiology. Dr. Braunwald also curates the extensive, bimonthly online updates that include “Hot Off the Press” (with links to Practice Update) and “Late-Breaking Clinical Trials”.
  • Provides cutting-edge coverage of key topics such as proteomics and metabolomics, TAVR, diabetocardiology, and cardio-oncology.
  • Contains ۱,۸۵۰ high-quality illustrations, radiographic images, algorithms, and charts, and provides access to ۲۱۵ videos called out with icons in the print version.
  • Highlights the latest AHA, ACC, and ESC guidelines to clearly summarize diagnostic criteria and clinical implications.
 • Provides tightly edited, focused content for quick, dependable reference. Flexible format options include either one or two volumes in print, as well as a searchable eBook with ongoing updates.

Review

The gold standard text in cardiology for more than 40 years

About the Author

Peter Libby, MD, will assume the role of lead editor on the 12th edition. Dr Libby previously edited the 8th edition. He is Senior Advisor at the Center for Interdisciplinary Cardiovascular Sciences and Mallinckrodt Professor of Medicine at Harvard Medical School. He is also Senior Physician at Brigham and Women’s Hospital Harvard Medical School, Boston, MA. He is a world-renowned leader in cardiology

Contents

۱ Global Burden and Epidemiology of Cardiovascular Disease
۲ Global Burden and Epidemiology of Cardiovascular Disease
۳ Impact of the Environment on Cardiovascular Health
۴ Clinical Trials in Cardiovascular Medicine
۵ Clinical Decision Making in Cardiology
۶ Impact of Healthcare Policy on Quality and Outcomes of Cardiovascular Disease
۷ Applications of Genetics to Cardiovascular Medicine
۸ Proteomics and Metabolomics in Cardiovascular Medicine
۹ Principles of Drug Therapeutics, Pharmacogenomics, and Biologics
۱۰ Biomarkers and Use in Precision Medicine
۱۱ Artificial Intelligence in Cardiovascular Medicine
۱۲ Wearable Devices in Cardiovascular Medicine
۱۳ History and Physical Examination: An Evidence-Based Approach
۱۴ Electrocardiography
۱۵ Exercise Physiology and Testing
۱۶ Echocardiography
۱۷ Chest Radiography in Cardiovascular Disease
۱۸ Nuclear Cardiology
۱۹ Cardiovascular Magnetic Resonance Imaging
۲۰ Cardiac Computed Tomography
۲۱ Coronary Angiography and Intravascular Imaging
۲۲ Invasive Cardiac Hemodynamics
۲۳ Anesthesia and Noncardiac Surgery in Patients with Heart Disease
۲۴ The Vascular Biology of Atherosclerosis
۲۵ Primary Prevention of Cardiovascular Disease
۲۶ Systemic Hypertension: Mechanisms, Diagnosis, and Treatment
۲۷ Lipoprotein Disorders and Cardiovascular Disease
۲۸ Tobacco and Nicotine Products in Cardiovascular Disease
۲۹ Nutrition and Cardiovascular and Metabolic Diseases
۳۰ Obesity: Medical and Surgical Management
۳۱ Diabetes and the Cardiovascular System
۳۲ Exercise and Sports Cardiology
۳۳ Comprehensive Cardiac Rehabilitation
۳۴ Integrative Approaches to the Management of Patients with Heart Disease
۳۵ Approach to the Patient with Chest Pain
۳۶ Coronary Blood Flow and Myocardial Ischemia
۳۷ ST-Elevation Myocardial Infarction: Pathophysiology and Clinical Evolution
۳۸ ST-Elevation Myocardial Infarction: Management
۳۹ Non-ST Elevation Acute Coronary Syndromes
۴۰ Stable Ischemic Heart Disease
۴۱ Percutaneous Coronary Intervention
۴۲ Diseases of the Aorta
۴۳ Peripheral Artery Diseases
۴۴ Treatment of Noncoronary Obstructive Vascular Disease
۴۵ Prevention and Management of Ischemic Stroke
۴۶ Mechanisms of Cardiac Contraction and Relaxation
۴۷ Pathophysiology of Heart Failure
۴۸ Approach to the Patient With Heart Failure
۴۹ Diagnosis and Management of Acute Heart Failure
۵۰ Management of Heart Failure Patients With Reduced Ejection Fraction
۵۱ Heart Failure with a Preserved Ejection Fraction
۵۲ The Dilated, Restrictive, and Infiltrative Cardiomyopathies
۵۳ Cardiac Amyloidosis
۵۴ Hypertrophic Cardiomyopathy
۵۵ Myocarditis
۵۶ Cardio-Oncology: Managing Cardiotoxic Effects of Cancer Therapies
۵۷ Cardio-Oncology: Approach to the Patient
۵۸ Devices for Monitoring and Managing Heart Failure
۵۹ Mechanical Circulatory Support
۶۰ Cardiac Transplantation
۶۱ Approach to the Patient with Cardiac Arrhythmias
۶۲ Mechanisms of Cardiac Arrhythmias
۶۳ Inheritable Cardiac Arrhythmias
۶۴ Pharmacologic and Non-Pharmacologic Therapy of Cardiac Arrhythmias
۶۵ Supraventricular Arrhythmias
۶۶ Atrial Fibrillation: Clinical Features, Mechanisms, and Management
۶۷ Ventricular Arrhythmias
۶۸ Bradyarrhythmias and Atrioventricular Block
۶۹ Pacemakers and Implantable Cardioverter-Defibrillators
۷۰ Cardiac Arrest and Sudden Cardiac Death
۷۱ Hypotension and Syncope
۷۲ Aortic Stenosis
۷۳ Aortic Regurgitation
۷۴ Transcatheter Aortic Valve Replacement
۷۵ Mitral Stenosis
۷۶ Mitral Regurgitation
۷۷ Tricuspid, Pulmonic, and Multivalvular Disease
۷۸ Transcatheter Therapies for Mitral and Tricuspid Valve Disease
۷۹ Prosthetic Heart Valves
۸۰ Cardiovascular Infections
۸۱ Rheumatic Fever
۸۲ Congenital Heart Disease in Adolescents and Adults
۸۳ Catheter-Based Treatment of Congenital Heart Disease
۸۴ Cardiomyopathies Induced by Drugs or Toxins
۸۵ Cardiovascular Abnormalities in HIV-Infected Individuals
۸۶ Pericardial Diseases
۸۷ Pulmonary Embolism
۸۸ Pulmonary Hypertension
۸۹ Sleep-Disordered Breathing and Cardiac Disease
۹۰ Cardiovascular Disease in the Older Patient
۹۱ Cardiovascular Disease in Women
۹۲ Pregnancy and Heart Disease
۹۳ Heart Disease in Racially and Ethnically Diverse Populations
۹۴ Influenza, Pandemics, COVID-19, and Cardiovascular Disease
۹۵ Hemostasis, Thrombosis, Fibrinolysis, and Cardiovascular Disease
۹۶ Endocrine Disorders and Cardiovascular Disease
۹۷ Rheumatic Diseases and the Cardiovascular System
۹۸ Tumors Affecting the Cardiovascular System
۹۹ Psychiatric and Behavioral Aspects of Cardiovascular Disease
۱۰۰ Neuromuscular Disorders and Cardiovascular Disease
۱۰۱ Interface Between Renal Disease and Cardiovascular Illness
۱۰۲ Cardiovascular Manifestations of Autonomic Disorders

Video Contents

۱. Backend use of artificial intelligence
۲. Point of care use of multiple AI tools: the AI dashboard
۳. V wave
۴. Kussmaul sign
۵. Precordial diastolic gallop
۶. Mirror artifact
۷. Automated global LVEF calculation and regional mapping by 3D volumetric echocardiography.
۸. Global longitudinal strain (GLS) and strain rate measurements
۹. ۳D echocardiogram used to produce simultaneous orthogonal 2D cut-planes.
۱۰. ۳D-rendered transthoracic image of the mitral valve.
۱۱. Four-dimensional transesophageal echocardiogram of aortic and mitral valves
۱۲. Echo contrast demonstrating pseudoaneurysm at left ventricular apex
۱۳. Left anterior descending artery infarct
۱۴. Right ventricular and left ventricular inferior wall infarction due to right coronary artery occlusion
۱۵. Flail anterior mitral valve leaflet
۱۶. Flail anterior mitral valve leaflet with color Doppler showing severe mitral regurgitation
۱۷. Anteroseptal ventricular septal defect
۱۸. Inferoseptal ventricular septal defect
۱۹. Left ventricular pseudoaneurysm
۲۰. Hemopericardium
۲۱. Giant left ventricular aneurysm
۲۲. Left ventricular thrombus
۲۳. Sarcoidosis (two chamber)
۲۴. Classic Takotsubo apical ballooning pattern on apical 4-chamber view
۲۵. Inverse Takotsubo on apical 4-chamber view
۲۶. Ischemic cardiomyopathy with mitral regurgitation
۲۷. Functional mitral regurgitation as shown from the left atrial aspect
۲۸. Hypertrophic obstructive cardiomyopathy
۲۹. Hypertrophic obstructive cardiomyopathy
۳۰. Apical hypertrophic cardiomyopathy with apical aneurysm

More…

۱۸۰. Transthoracic echocardiogram with color Doppler in the parasternal long-axis orientation of a patient with cor triatriatum sinister
۱۸۱. Transesophageal echocardiogram in the mid-esophageal long axis orientation (140 degrees) demonstrating a circumferential discrete subaortic membrane
۱۸۲. Three-dimensional transesophageal echocardiogram of a patient with a circumferential subaortic membrane
۱۸۳. Contrast-enhanced magnetic resonance angiogram showing maximum intensity projection in a patient with unrepaired aortic coarctation
۱۸۴. Contrast-enhanced magnetic resonance angiogram showing volume rendering of the aorta of a patient with unrepaired native coarctation
۱۸۵. Bright-blood cine sagittal cardiac MR in a patient with repaired aortic coarctation and associated aneurysm
۱۸۶. Transthoracic echocardiogram with color Doppler in the apical 4-chamber orientation in a patient with anomalous right coronary artery originating from the pulmonary artery (ARCAPA)
۱۸۷. Coronary angiography with injection into the right coronary artery in a patient with anomalous left coronary artery arising from the pulmonary artery (ALCAPA)
۱۸۸. Contrast-enhanced CT with volume rendering in a patient with anomalous left coronary artery arising from the pulmonary artery
۱۸۹. Bright blood cine cardiac MR of a patient with hypoplastic left heart syndrome treated with staged surgeries culminating in a lateral tunnel Fontan operation
۱۹۰. Bright blood cine cardiac MRI of a patient with a hypoplastic left heart syndrome variant treated with a Fontan operation
۱۹۱. A and B, Biplane angiography in pulmonary homograft of a 34-year-old patient with severe conduit stenosis. C and D, The conduit was prepared by high pressure angioplasty, followed by placement of bare metal and covered stents. Angiography after placement of a 22 mm Melody valve showed no pulmonary regurgitation
۱۹۲. A and B, Biplane angiography in the right ventricular outflow tract of a 46-year-old patient with more PR of a 21 mm stented bovine pericardial valve (Perimount, Edwards Lifescience Inc.). C and D, The surgical valve frame was fractured with high-pressure angioplasty followed by deployment of a 23 mm Sapien 3. Angiography after placement of the Sapien valve showed no pulmonary regurgitation
۱۹۳. A and B, Biplane angiography with digital subtraction shows interrupted aortic arch in a 30 year old patient referred for management of hypertension. C, The aorta was recanalized with RF perforation and placement of a Covered Cheatham Platinum stent. Angiography after stent placement shows continuity of the aorta with antegrade flow
۱۹۴. A, Single plane angiography in the main pulmonary artery in a 30- year-old -patient with an atrial septal defect shows normal pulmonary venous return to the left atrium. B, After balloon sizing, a 32 mm Gore Cardioform ASD occluder was used to successfully achieve ASD closure
۱۹۵. A, Single plane angiography in the LV with LAO cranial projection outlines a moderate perimemebranousperimembranous defect with the presence of ventricular septal aneurysm. B, Repeat angiography after device closure with an Amplatzer PDA device with TEE guidance shows good device position
۱۹۶. Cine loops of a two-dimensional echocardiogram from a patient with cardiac tamponade
۱۹۷. Cine MR images in a patient with a pericardial effusion and underlying pulmonary hypertension
۱۹۸. Cine MR images in a patient with both pericardial and pleural effusions
۱۹۹. Cine CMR images illustrating septal “bounce” in a patient with constrictive pericarditis
۲۰۰. Cine CMR images of a patient with constrictive pericarditis before pericardiectomy
۲۰۱. Cine MR images of a patient with constrictive pericarditis after pericardiectomy illustrating relief of exaggerated ventricular interaction

قیمت : 60000 تومان

لینک کوتاه : https://bookbaz.ir/?p=255198
نویسنده : Peter Libby MD PhD
ناشر : Elsevier; 12th edition
سال انتشار : 2022
زبان کتاب : انگلیسی
نوع فایل : MP4 + PDF (کیفیت اصلی)
تعداد صفحات : 2465
(ISBN) شابک : 0323722199
قیمت کتاب درآمازون : $232.69
حجم فایل : 1600 MB

۶۰۰۰۰ تـومان – خرید