دانلود کتاب تکنیک های تزریق زیبایی: راهنمای ویدئویی نوروتوکسین ها و پرکننده ها + ویدئو
Cosmetic Injection Techniques: A Text and Video Guide to Neurotoxins and Fillers, 2ed + Video

|

The quintessential guide to state-of-the-art cosmetic injection approaches, from two renowned experts!

This revised and updated second edition of Cosmetic Injection Techniques: A Text and Video Guide to Neurotoxins and Fillers by esteemed facial plastic surgeons Theda Kontis and Victor Lacombe builds on their bestselling first edition. Content is designed to augment knowledge of beginner injectors and train veteran injectors on how to finesse facial fillers and muscle-relaxing injections. Since publication of the first edition, understanding of the aging face has increased, while the number of non-surgical facial enhancements has continued to skyrocket. The book’s primary focus is the improvement of minor facial irregularities and asymmetries using the latest injection procedures.

Divided into six sections and four appendices, the book starts with the patient consultation and concludes with a new section on fat-dissolving techniques using Kybella. The fillers section features new chapters on choosing the right filler, fine lines and skin boosters, the de Maio technique, the mandibular angle, poly-l-lactic acid for the décolleté, and gender-specific injections. All chapters follow a reader-friendly, consistent format with succinct paragraphs covering indications, injection techniques, anatomic considerations, precautions, risks, pearls, illustrations or photos, and additional reading. Select chapters reflect North American techniques utilized by the authors that vary from East Coast to West Coast.

Key Highlights

  • Precise, full-color illustrations by Sarah Faris afford a detailed look at underlying anatomy
  • ۷۵ superb short video clips narrated by Dr. Kontis provide procedural guidance
  • A section dedicated to neurotoxin injections details the use of neuromodulators such as Botox and Dysport, with new chapters on neurotoxins for the décolleté and profusely sweating forehead
  • A full spectrum of facial augmentation, rejuvenation, and volumization techniques are described, using hyaluronic acid fillers, hyaluronidase, Sculptra, Radiesse, BellaFill, and others
  • Appendix A lists chapters by degree of difficulty, enabling injectors to safely advance to more challenging injection techniques

This is the essential quick-reference guide on injection techniques. Plastic surgeons, cosmetic surgeons, dermatologists, nurse injectors, and physician assistant/nurse practitioner injectors who wish to increase their knowledge of injection methods and refine skills will greatly benefit from this outstanding, easy-to-use manual.

Contents

۱ The Consultation
۲ The Physicians Aesthetic Coalition for Injectable Safety
۳ Neurotoxins Overview
۴ Neurotoxin Preparation
۵ Instrumentation for Neurotoxin Injections
۶ Neurotoxin Injection for Glabellar Frown Lines
۷ Neurotoxin Injection for Forehead Wrinkles
۸ Neurotoxin Injection for Smile Lines and Crow’s Feet
۹ Neurotoxin Injection for Lateral Brow Lift
۱۰ Neurotoxin Injection for Chemical Brow Lift
۱۱ Neurotoxin Injection for Lower Eyelid Roll
۱۲ Neurotoxin Injection for Bunny Lines
۱۳ Neurotoxin Injection for Nasal Tip Lift
۱۴ Neurotoxin Injection for Nasal Flare
۱۵ Neurotoxin Injection for Elevating the Oral Commissures
۱۶ Neurotoxin Injection for Lip Lift
۱۷ Neurotoxin Injection for Smoker’s Lines
۱۸ Neurotoxin Injection for Gummy Smile
۱۹ Neurotoxin Injection for Dimpled Chin
۲۰ Neurotoxin Injection for Platysmal Banding
۲۱ Neurotoxin Injection for Necklace Lines
۲۲ Neurotoxin Injection for the Décolleté
۲۳ Neurotoxin Injection for Nefertiti Neck Lift
۲۴ Neurotoxin Injection for Masseter Hypertrophy
۲۵ Neurotoxin Injection for Parotid Gland Hypertrophy
۲۶ Neurotoxin Injection for Submandibular Gland Hypertrophy
۲۷ Neurotoxin Injection for Gustatory Sweating (Frey Syndrome)
۲۸ Neurotoxin Injection for Profusely Sweating Underarms
۲۹ Neurotoxin Injection for Profusely Sweating Scalp and Forehead
۳۰ Neurotoxin Injection for Profusely Sweating Hands
۳۱ Neurotoxin Injection for Profusely Sweating Feet
۳۲ Neurotoxin Injection for Chronic Migraines
۳۳ Management of Neurotoxin Injection Complications
۳۴ Fillers Overview
۳۵ Anesthesia Techniques
۳۶ Filler Injection Methods
۳۷ Choosing the Right Filler
۳۸ Filler Injection for Nasolabial Folds
۳۹ Filler Injection with Polymethyl Methacrylate (Bellafill)
۴۰ Fine Line Fillers and Skin Boosters
۴۱ Filler Injection for Marionette Lines
۴۲ Filler Injection for Lip Augmentation
۴۳ Filler Injection for Elevating the Oral Commissures
۴۴ Filler Injection for Vertical Lip Lines
۴۵ Filler Injection for Glabellar Frown Lines
۴۶ Filler Injection for Forehead Wrinkles
۴۷ Filler Injection for Tear Trough Deformity
۴۸ Filler Injection for Sunken Upper Eyelids
۴۹ Filler Injection for Lateral Brow Lift
۵۰ Filler Injection for Sunken Temples
۵۱ Filler Injection for Nonsurgical Rhinoplasty
۵۲ Filler Injection for Nasal Valve Stenting
۵۳ Filler Injection for Medial Midface Hollowing
۵۴ Filler Injection for Cheekbone Augmentation
۵۵ Filler Injection for Sunken Cheeks
۵۶ Filler Injection for Cheek Lift: de Maio Technique
۵۷ Filler Injection for Chin Augmentation
۵۸ Filler Injection for the Mental Crease
۵۹ Filler Injection for Jawline Rejuvenation
۶۰ Filler Injection for Mandibular Angle Augmentation
۶۱ Filler Injection for Earlobe Rejuvenation
۶۲ Filler Injection for Acne Scars
۶۳ Filler Injection for Aging Hands
۶۴ Filler Injection with Poly-L-Lactic Acid for Facial Volumizing (Sculptra)
۶۵ Filler Injection with Poly-L-Lactic Acid for the Décolleté
۶۶ The “Liquid Facelift”
۶۷ Gender-Specific Injections
۶۸ Management of Filler Injection Complications
۶۹ Submental Fat Reduction
Appendix A: Neurotoxin/Filler Injection Techniques by Advancing Difficulty and Injector’s Experience
Appendix B: Sample Informed Consent Form for Neurotoxin Injections
Appendix C: Sample Informed Consent Form for Filler Injections
Appendix D: Sample Informed Consent Form for Kybella Treatment

Video Contents

۱. Video 6.1 Neurotoxin Injection for Glabellar Frown Lines
۲. Video 6.2 Neurotoxin Injection for Glabellar Frown Lines
۳. Video 6.3 Neurotoxin Injection for Glabellar Frown Lines
۴. Video 6.4 Neurotoxin Injection for Glabellar Frown Lines, Forehead Wrinkles, Smile Lines, and Crow’s Feet
۵. Video 6.5 Neurotoxin Injection for Glabellar Frown Lines, Forehead Wrinkles, and Lower Eyelid Roll
۶. Video 6.6 Neurotoxin Injection for Glabellar Frown Lines and Forehead Wrinkles
۷. Video 6.7 Neurotoxin Injection for Glabellar Frown Lines and Dimpled Chin
۸. Video 6.8 Neurotoxin Injection for Glabellar Frown Lines
۹. Video 6.9 Neurotoxin Injection for Glabellar Frown Lines
۱۰. Video 6.10 Neurotoxin Injection for Glabellar Frown Lines
۱۱. Video 7.1 Neurotoxin Injection for Forehead Wrinkles
۱۲. Video 7.2 Neurotoxin Injection for Forehead Wrinkles
۱۳. Video 7.3 Neurotoxin Injection for Forehead Wrinkles
۱۴. Video 7.4 Neurotoxin Injection for Forehead Wrinkles
۱۵. Video 7.5 Neurotoxin Injection for Glabellar Frown Lines, Forehead Wrinkles, Smile Lines, and Crow’s Feet
۱۶. Video 7.6 Neurotoxin Injection for Glabellar Frown Lines and Forehead Wrinkles
۱۷. Video 7.7 Neurotoxin Injection for Glabellar Frown Lines, Forehead Wrinkles, and Lower Eyelid Roll
۱۸. Video 7.8 Neurotoxin Injection for Forehead Wrinkles
۱۹. Video 7.9 Neurotoxin Injection for Forehead Wrinkles
۲۰. Video 8.1 Neurotoxin Injection for Glabellar Frown Lines, Forehead Wrinkles, Smile Lines, and Crow’s Feet
۲۱. Video 8.2 Neurotoxin Injection for Lower Eyelid Roll
۲۲. Video 8.3 Neurotoxin Injection for Smile Lines and Crow’s Feet
۲۳. Video 8.4 Neurotoxin Injection for Smile Lines and Crow’s Feet
۲۴. Video 8.5 Neurotoxin Injection for Smile Lines and Crow’s Feet
۲۵. Video 9.1 Neurotoxin Injection for Lateral Brow Lift

More…

۸۰. Video 43.10 Filler Injection for Elevating the Oral Commissures
۸۱. Video 44.1 Filler Injection for Lip Augmentation, Elevating the Oral Commissures, and for Vertical Lip Lines
۸۲. Video 44.2 Filler Injection for Vertical Lip Lines
۸۳. Video 44.3 Filler Injection for Vertical Lip Lines
۸۴. Video 45.1 Filler Injection for Glabellar Frown Lines
۸۵. Video 47.1 Filler Injection for Tear Trough Deformity and Cheekbone Augmentation
۸۶. Video 47.2 Filler Injection for Tear Trough Deformity and Medial Midface Hollowing
۸۷. Video 49.1 Filler Injection for Lateral Brow Lift
۸۸. Video 49.2 Filler Injection for Lateral Brow Lift
۸۹. Video 49.3 Filler Injection for Lateral Brow Lift
۹۰. Video 50.1 Filler Injection for Sunken Temples
۹۱. Video 51.1 Filler Injection for Non-Surgical Rhinoplasty
۹۲. Video 52.1 Filler Injection for Nasal Valve Stenting
۹۳. Video 53.1 Filler Injection for Medial Midface Hollowing
۹۴. Video 54.1 Filler Injection for Cheekbone Augmentation
۹۵. Video 54.2 Filler Injection for Cheekbone Augmentation
۹۶. Video 55.1 Filler Injection for Nasolabial Folds, Elevating the Oral Commissures, Tear Trough Deformity, and Sunken Cheeks
۹۷. Video 56.1 Filler Injection for Cheek Lift: The de Maio Technique
۹۸. Video 58.1 Filler Injection for the Mental Crease Menu of Accompanying Videos
۹۹. Video 58.2 Filler Injection for Nasolabial Folds, Marionette Lines, Elevating the Oral Commissures, and Mental Crease
۱۰۰. Video 59.1 Filler Injection for Jawline Rejuvenation
۱۰۱. Video 59.2 Filler Injection for Nasolabial Folds, Marionette Lines, and Jawline Rejuvenation
۱۰۲. Video 59.3 Filler Injection for Nasolabial Folds, Marionette Lines, and Jawline Rejuvenation
۱۰۳. Video 59.4 Filler Injection for Jawline Rejuvenation
۱۰۴. Video 61.1 Filler Injection for Earlobe Rejuvenation
۱۰۵. Video 63.1 Filler Injection for Aging Hands
۱۰۶. Video 63.2 Filler Injection for Aging Hands
۱۰۷. Video 64.1 Filler Injection with Poly-L-Lactic Acid for Facial Volumizing (Sculptra)
۱۰۸. Video 64.2 Filler Injection with Poly-L-Lactic Acid for Facial Volumizing (Sculptra)
۱۰۹. Video 69.1 Injection Technique for Submental Fat Reduction

قیمت : 80000 تومان

لینک کوتاه : https://bookbaz.ir/?p=110202
نویسنده : Theda Kontis , Victor Lacombe
ناشر : Thieme; 2 edition
سال انتشار : 2019
زبان کتاب : انگلیسی
نوع فایل : MP4 + PDF (کیفیت اصلی)
تعداد صفحات : 231
(ISBN) شابک : 1626234574
قیمت کتاب درآمازون : $229.99
حجم فایل : 7200 MB

41320mYlqfL._SX358_BO1,204,203

۸۰۰۰۰ تـومان – خرید