دانلود کتاب پزشکی گوش و حلق و بینی کامینگز: جراحی سر و گردن (۳ جلدی) + ویدئو
Cummings Otolaryngology: Head and Neck Surgery, 3-Vol, 7ed + Video

The most comprehensive, multi-disciplinary text in the field, Cummings Otolaryngology: Head and Neck Surgery, 7th Edition, provides detailed, practical answers and easily accessible clinical content on the complex issues that arise for otolaryngologists at all levels, across all subspecialties. This award-winning text is a one-stop reference for all stages of your career―from residency and board certification through the challenges faced in daily clinical practice. Updated content, new otology editor Dr. Howard W. Francis, and new chapters and videos ensure that this 7th Edition remains the definitive reference in today’s otolaryngology.

  • Brings you up to date with the latest minimally invasive procedures, recent changes in rhinology, and new techniques and technologies that are shaping patient outcomes.
  • Contains ۱۲ new chapters, including Chronic Rhinosinusitis, Facial Pain, Geriatric Otology, Middle Ear Endoscopic Surgery, Pediatric Speech Disorders, Pediatric Cochlear Implantation, Tongue-Ties and Lip Ties, Laryngotracheal Clefts, and more.
  • Covers recent advances and new approaches such as the Draf III procedure for CRS affecting the frontal recess, endoscopic vidian and posterior nasal neurectomy for non-allergic rhinitis, and endoscopic approaches for sinonasal and orbital tumors, both extra- and intraconal.
  • Provides access to ۷۰ key indicator (Accreditation Council for Graduate Medical Education Key Indicator Procedures), and surgical videos – an increase of 43% over the previous edition.
  • Offers outstanding visual support with ۴,۰۰۰ high-quality images and hundreds of quick-reference tables and boxes.
 • Enhanced eBook version included with purchase. Your enhanced eBook allows you to access all of the text, figures, and references from the book on a variety of devices.

Review

The world’s most trusted source for detailed guidance on all facets of head and neck surgery

Contents

۱. Outcomes Research
۲. Interpreting Medical Data
۳. Evidence-Based Performance Measurement
۴. History, Physical Examination, and the Preoperative Evaluation
۵. General Considerations of Anesthesia and Management of the Difficult Airway
۶. Surgical Management of the Difficult Adult Airway
۷. Tracheotomy
۸. Overview of Diagnostic Imaging of the Head and Neck
۹. Deep Neck and Odontogenic Infections
۱۰. Head and Neck Manifestations in the Immunocompromised Host
۱۱. Laryngeal and Tracheal Manifestations of Systemic Disease
۱۲. Oral Manifestations of Systemic Diseases
۱۳. Otolaryngology in the Elderly
۱۴. Pain Management in the Head and Neck Patient
۱۵. Sleep Apnea and Sleep Disorders
۱۶. Aesthetic Facial Analysis
۱۷. Recognition and Treatment of Skin Lesions
۱۸. Scar Revision, Keloids, and Camouflage
۱۹. Facial Trauma: Soft Tissue Lacerations and Burns
۲۰. Maxillofacial Trauma
۲۱. Reconstruction of Facial Defects
۲۲. Hair Restoration: Medical and Surgical Techniques
۲۳. Management of Aging Skin
۲۴. Rhytidectomy and Facial Liposuction
۲۵. The Aesthetic Brow and Forehead
۲۶. Blepharoplasty
۲۷. Mentoplasty
۲۸. Otoplasty
۲۹. The Nasal Septum
۳۰. Nasal Fractures
۳۱. Rhinoplasty
۳۲. Special Rhinoplasty Techniques
۳۳. Non-Caucasian Rhinoplasty
۳۴. Revision Rhinoplasty
۳۵. Allergy and Immunology of the Upper Airway
۳۶. Olfactory function and dysfunction
۳۷. Objective Assessment of Nasal Function
۳۸. Imaging of Nose and Sinuses
۳۹. Non-allergic Rhinitis
۴۰. Acute Rhinosinusitis: Pathogenesis, Treatment and Complications

More…

۱۸۵. Nonobstructive Pediatric Sleep Disorders
۱۸۶. Evaluation and Management of Pediatric Obstructive Sleep Apnea
۱۸۷. Craniofacial Surgery for Congenital and Acquired Deformities
۱۸۸. Cleft Lip and Palate
۱۸۹. Velopharyngeal Dysfunction
۱۹۰. Congenital and Acquired Malformations of the Nose and Nasopharynx
۱۹۱. Pediatric Facial Fractures
۱۹۲. Pediatric Otologic Surgery
۱۹۳. Early Detection and Diagnosis of Infant Hearing Impairment
۱۹۴. Congenital Malformations of the Inner Ear
۱۹۵. Microtia Reconstruction
۱۹۶. Pediatric Cochlear Implantation
۱۹۷. Evaluation and Management of Congenital Aural Atresia
۱۹۸. Evaluation and Management of Pediatric Vestibular Disorders
۱۹۹. Acute Otitis Media and Otitis Media with Effusion
۲۰۰. Pediatric Chronic Rhinosinusitis
۲۰۱. Pediatric Infectious Disease
۲۰۲. Congenital and Inflammatory Neck Masses in Children
۲۰۳. Vascular Anomalies of the Head and Neck
۲۰۴. Pediatric Head and Neck Neoplasms
۲۰۵. Salivary Gland Disease in Children
۲۰۶. Evaluation and Management of the Pediatric Airway
۲۰۷. Tongue-Ties and Lip Ties
۲۰۸. Recurrent Respiratory Papillomatosis
۲۰۹. Glottic and Subglottic Stenosis and Related Voice Disorders
۲۱۰. Diagnosis and Management of Tracheal Anomalies and Tracheal Stenosis
۲۱۱. Aerodigestive Foreign Bodies and Caustic Ingestions
۲۱۲. Pediatric Swallowing, Laryngopharyngeal and Gastroesophageal Reflux Disease, Eosinophilic Esophagitis, and Aspiration
۲۱۳. Pediatric Tracheotomy and Decannulation
۲۱۴. Laryngotracheal Clefts

Video Contents

۱. ۲۴.۱ Rhytidectomy, Part I
۲. ۲۴.۲ Rhytidectomy, Part II
۳. ۲۵.۱ Augmentation of the Temple with Fat
۴. ۲۸.۱ Otoplasty
۵. ۳۲.۱ Soft Tissue Augmentation in Thin-Skinned Nasal Tips
۶. ۳۲.۲ Upper Lateral Cartilage Turn-in Flap
۷. ۳۲.۳ Diced Cartilage in Temporalis Fascia for Dorsal Augmentation
۸. ۴۴.۱ Preoperative CT Review
۹. ۴۴.۲ Diagnostic Nasal Endoscopy
۱۰. ۴۴.۳ Vasoconstrictor Injection
۱۱. ۴۴.۴ Maxillary Antrostomy
۱۲. ۴۴.۵ Complete Ethmoidectomy (Anterior and Posterior Ethmoidectomy)
۱۳. ۴۴.۶ Sphenoidotomy
۱۴. ۴۴.۷ Skull Base Dissection
۱۵. ۴۴.۸ Suture Medialization of Middle Turbinates
۱۶. ۴۴.۹ Primary Endoscopic Sinus Surgery
۱۷. ۴۴.۱۰ Allergic Fungal Sinusitis (Left Side Dissection)
۱۸. ۴۴.۱۱ Well-Healed Sinuses after ESS
۱۹. ۴۹.۱ Endoscopic Dacryocystorhinostomy
۲۰. ۵۰.۱ Endoscopic Resection of Juvenile Angiofbroma
۲۱. ۵۴.۱ Stroboscopy: Normal
۲۲. ۵۴.۲ Stroboscopy: Cyst
۲۳. ۵۴.۳ Stroboscopy: Cyst 1
۲۴. ۵۴.۴ Stroboscopy: Nodules
۲۵. ۵۴.۵ Stroboscopy Polyp 1
۲۶. ۵۴.۶ Stroboscopy: Polyp
۲۷. ۵۴.۷ Stroboscopy: Vocal Fold Scar
۲۸. ۵۴.۸ Stroboscopy: Unilateral Vocal Fold Motion Impairment
۲۹. ۵۴.۹ Paradoxical Vocal Cord Dysfunction/Vocal Cord Dysfunction
۳۰. ۵۴.۱۰ LHSV: Cyst
۳۱. ۵۴.۱۱ LHSV: Nodules
۳۲. ۵۴.۱۲ LHSV: Polyp
۳۳. ۵۴.۱۳ LHSV: Vocal Fold Scar
۳۴. ۵۴.۱۴ LHSV: Scar 1
۳۵. ۵۴.۱۵ LHSV: Unilateral Vocal Fold Motion Impairment
۳۶. ۶۰.۱ Hemorrhagic Polyp
۳۷. ۶۰.۲ Mucous Retention Cyst
۳۸. ۶۰.۳ Mucous Retention Cyst 2
۳۹. ۶۷.۱ Microdebrider Resection of Laryngeal Papilloma
۴۰. ۶۹.۱ Example of TNE Procedure
۴۱. ۹۷.۱ Transoral Lateral Oropharyngectomy
۴۲. ۹۷.۲ Base of Tongue in Transoral Resection
۴۳. ۱۰۶.۱ Microdirect Laryngoscopy with Resection of Leukoplakia—“Floating the Lesion”
۴۴. ۱۰۹.۱ Laryngectomy (Key Indicator Video)
۴۵. ۱۱۱.۱ Patient Speaking with Automatic Valve (counting and telling the days in the week in Dutch)
۴۶. ۱۱۱.۲ Animation of Provox Vega System Insertion
۴۷. ۱۱۱.۳ Animation of Provox Vega Tube Insertion
۴۸. ۱۱۱.۴ Animation of Provox Vega Capsule Insertion
۴۹. ۱۱۱.۵ Animation of Provox Vega Overshooting–System Insertion
۵۰. ۱۱۱.۶ Animation of Provox Vega Overshooting–Tube Insertion
۵۱. ۱۱۱.۷ Primary Tracheoesophageal Puncture with Provox Vega Puncture Set
۵۲. ۱۱۱.۸ Short Myotomy of Upper Esophageal Sphincter
۵۳. ۱۱۱.۹ Sectioning of Sternocleidomastoid Muscles
۵۴. ۱۱۱.۱۰ Secondary Tracheoesophageal Provox Vega Puncture Set
۵۵. ۱۱۱.۱۱ Videofluoroscopy of Tracheoesophageal Voicing
۵۶. ۱۱۴.۱ Head and Neck Cineloops
۵۷. ۱۱۴.۲ Thyroid Ultrasound & FNA
۵۸. ۱۱۸.۱ Selective Neck Dissection: Levels II through IV (Key Indicator Video)
۵۹. ۱۲۸.۱ Left Superior Canal Dehiscence Repair
۶۰. ۱۳۱.۱ Examination of the Nasopharynx of a Normal Eustachian Tube
۶۱. ۱۳۱.۲ Example of a Balloon Dilation of the Cartilaginous Portion of the Eustachian Tube
۶۲. ۱۳۱.۳ Example of Medial and Lateral Excursions of the Left Tympanic Membrane
۶۳. ۱۳۱.۴ Example of a Shim Insertion in a Patient with Right Patulous Eustachian Tube Dysfunction
۶۴. ۱۳۱.۵ Example of Injecting Hydroxyapatite Bone Cement into the Eustachian Tube
۶۵. ۱۴۲.۱ Tympanoplasty (Key Indicator Video)
۶۶. ۱۴۴.۱ Trimming of Ear Canal Hairs to Minimize Endoscope “Smudging”; Vascular Strip Injection
۶۷. ۱۴۴.۲ Incision Placement and Hemostasis Techniques During Flap Elevation
۶۸. ۱۴۵.۱ Stapedectomy (Key Indicator Video)
۶۹. ۱۴۶.۱ Laser Stapedotomy
۷۰. ۱۶۹.۱ Transmastoid Labyrinthectomy
۷۱. ۱۶۹.۲ Retrolabyrinthine Vestibular Nerve Sectioning
۷۲. ۱۷۳.۱ MCF Approach to Facial Nerve Decompression
۷۳. ۱۷۴.۱ Intraoperative Video of Masseteric Nerve Dissection and Masseteric

قیمت : 90000 تومان

لینک کوتاه : https://bookbaz.ir/?p=162743
نویسنده : Paul W. Flint MD , Bruce H. Haughey MD FACS
ناشر : Elsevier; 7 edition
سال انتشار : 2021
زبان کتاب : انگلیسی
نوع فایل : MP4 + PDF (کیفیت اصلی)
تعداد صفحات : 4019 بدون ایندکس
(ISBN) شابک : 0323611796
قیمت کتاب درآمازون : $458.98
حجم فایل : 2100 MB

۹۰۰۰۰ تـومان – خرید