دانلود کتاب درمان بیماری های پوستی: راهبردهای جامع درمانی
Treatment of Skin Disease: Comprehensive Therapeutic Strategies, 6ed

Covering nearly 260 of the most common dermatologic conditions from A to Z, Treatment of Skin Disease, 6th Edition, by Drs. Mark G. Lebwohl, Warren R. Heymann, Ian Coulson, and Dedee Murrell, is your go-to resource for authoritative, evidence-based treatment strategies in your daily practice. This award-winning text provides guidance on the fast-moving dermatological therapy options for virtually any skin disease you’re likely to encounter, including third-line and unusual therapies when initial options have not been successful. Summaries of each treatment strategy are accompanied by detailed discussions of treatment choices, with ratings on a consistent scale ranging from clinical studies to anecdotal reports.

  • Puts every possible therapeutic option at your disposal – including management strategies, first- to third-line therapies, and off-label uses – for a truly complete guide to the vast array of dermatologic treatment options.
  • Features ۴ all-new chapters on COVID-19 dermatoses, including the associated pediatric multisystem inflammatory syndrome; DRESS syndrome; keratosis lichenoides chronica; and tinea corporis and tinea cruris.
  • Presents information in a consistent, tabular format, with checklists of diagnostic and investigative pearls and color-coded boxes for quick reference.
  • Provides more than 260 full-color clinical images of skin diseases, most of which are new to this edition.
  • Offers the combined knowledge and expertise of the world’s leading authorities in dermatology.
  • Enhanced eBook version included with purchase. Your enhanced eBook allows you to access all of the text, figures, and references from the book on a variety of devices.

Review

Expert guidance on first- to third-line therapies for 259 dermatologic diseases

Contents

۱. Acanthosis nigricans
۲. Acne Keloidalis nuchae
۲. Acanthosis nigricans
۲. Acne Keloidalis nuchae
۳. Acne vulgaris
۴. Acrodermatitis enteropathica
۵. Actinic keratoses
۶. Actinic prurigo
۷. Actinomycosis
۸. Acute generalized exanthematous pustulosis
۹. Allergic contact dermatitis and photoallergy
۱۰. Alopecia areata
۱۱. Amyloidosis
۱۲. Androgenetic alopecia
۱۳. Angiolymphoid hyperplasia with eosinophilia
۱۴. Angular cheilitis
۱۵. Antiphospholipid syndrome
۱۶. Aphthous stomatitis
۱۷. Atopic dermatitis
۱۸. Atypical fibroxanthoma
۱۹. Atypical Nevi
۲۰. Autoimmune progrestone dermatitis
۲۱. Bacillary angiomatosis
۲۲. Balanitis
۲۳. Basal cell carcinoma
۲۴. Becker nevus
۲۵. Bed bugs
۲۶. Behçet’s disease
۲۷. Bites and stings
۲۸. Blastomycosis
۲۹. Blistering Distal Dactylitis
۳۰. Body dysmorphic disorder (dermatologic nondisease)
۳۱. Bowen’s disease and erythroplasia of Queyrat
۳۲. Bullous pemphigoid
۳۳. Burning mouth syndrome (glossodynia)
۳۴. Calcinosis cutis
۳۵. Calciphylaxis
۳۶. Capillaritis (pigmented purpuric dermatoses)
۳۷. Cat scratch disease
۳۸. Cellulite
۳۹. Cellulitis and erysipelas
۴۰. Chancroid
۴۱. Chilblains
۴۲. Chondrodermatitis nodularis helicis chronicus
۴۳. Chromoblastomycosis
۴۴. Chronic actinic dermatitis
۴۵. Coccidioidomycosis
۴۶. Condyloma acuminata
۴۷. Covid-19 dermatose
۴۷. Covid-19 dermatose
۴۸. Cryopyrin-associated periodic syndrome (CAPS)
۴۹. Cryptococcosis
۵۰. Cutaneous candidiasis and chronic mucocutaneous candidiasis

More…

۱۷۰. Nevoid Basal Cell Carcinoma Syndrome (Gorlin Syndrome)
۱۷۱. Nevus sebaceus
۱۷۲. Notalgia paresthetica
۱۷۳. Onchocerciasis
۱۷۴. Oral lichen planus
۱۷۵. Orf
۱۷۶. Palmoplantar keratoderma
۱۷۷. Palmoplantar pustulosis
۱۷۸. Panniculitis
۱۷۹. Papular urticaria
۱۸۰. Paracoccidioidomycosis
۱۸۱. Parapsoriasis
۱۸۲. Paronychia
۱۸۳. Parvovirus infection
۱۸۴. Pediculosis
۱۸۵. Pemphigus
۱۸۶. Perforating dermatoses
۱۸۷. Perioral dermatitis
۱۸۸. Peutz-Jeghers syndrome
۱۸۹. Pinta and yaws
۱۹۰. Pitted and ringed keratolysis (keratolysis plautare sulcatum)
۱۹۱. Pityriasis lichenoides chronica
۱۹۲. Pityriasis Lichenoides et varioliformis acuta
۱۹۳. Pityriasis rosea
۱۹۴. Pityriasis rubra pilaris
۱۹۵. Polycystic ovary syndrome
۱۹۶. Polymorphic light eruption
۱۹۷. Porokeratoses
۱۹۸. Porphyria cutanea tarda
۱۹۹. Port wine stain (“nevus flammeus”)
۲۰۰. Postinflammatory hyperpigmentation and other disorders of hyperpigmentation
۲۰۱. Pregnancy dermatoses
۲۰۲. Pretibial myxedema
۲۰۳. Prurigo nodularis
۲۰۴. Prurigo pigmentosa
۲۰۵. Pruritus
۲۰۶. Pruritus ani
۲۰۷. Pruritus vulvae
۲۰۸. Pseudofolliculitis barbae
۲۰۹. Pseudoxanthoma elasticum
۲۱۰. Psoriasis
۲۱۱. Psychogenic excoriation
۲۱۲. Pyoderma gangrenosum
۲۱۳. Pyogenic granuloma
۲۱۴. Radiation dermatitis
۲۱۵. Raynaud’s disease and phenomenon
۲۱۶ ۲۱۷ deleted
۲۱۶. Reactive arthritis
۲۱۷. Relapsing polychondritis
۲۱۸. Rhinophyma
۲۱۹. Rocky Mountain spotted fever and other rickettsial infections
۲۲۰. Rosacea
۲۲۱. Sarcoidosis
۲۲۲. Scabies
۲۲۳. Scleredema
۲۲۴. Scleroderma (Systemic Sclerosis)
۲۲۵. Sebaceous gland hyperplasia
۲۲۶. Seborrheic eczema
۲۲۷. Seborrheic keratosis
۲۲۸. Sporotrichosis
۲۲۹. Squamous cell carcinoma
۲۳۰. Staphylococcal scalded skin syndrome
۲۳۱. Steatocystoma multiplex
۲۳۲. Stoma care
۲۳۳. Striae
۲۳۴. Subacute cutaneous lupus erythematosus
۲۳۵. Subcorneal pustular dermatosis
۲۳۶. Subcutaneous fat necrosis of the newborn
۲۳۷. Sweet syndrome
۲۳۸. Syphilis
۲۳۹. Syringomata
۲۴۰. Tinea capitis
۲۴۱. Tinea corporis and Tinea cruris
۲۴۲. Tinea pedis
۲۴۳. Tinea unguium
۲۴۴. Tinea versicolor (pityriasis versicolor)
۲۴۵. Toxic epidermal necrolysis and Stevens-Johnson syndrome
۲۴۶. Transient acantholytic dermatosis (Grover disease)
۲۴۷. Trichotillomania
۲۴۸. Tuberculosis and tuberculids
۲۴۹. Urticaria and angioedema
۲۵۰. Varicella
۲۵۱. Viral exanthems: rubella, roseola, rubeola, enterovirus
۲۵۲. Viral warts
۲۵۳. Vitiligo
۲۵۴. Vulvodynia
۲۵۵. Wells syndrome
۲۵۶. Xanthomas
۲۵۷. Xeroderma pigmentosum
۲۵۸. Xerosis
۲۵۹. Yellow Nail Syndrome

قیمت : 10000 تومان

لینک کوتاه : https://bookbaz.ir/?p=238271
نویسنده : Mark G. Lebwohl MD FAAD
ناشر : Elsevier; 6th edition
سال انتشار : 2022
زبان کتاب : انگلیسی
نوع فایل : PDF
تعداد صفحات : 969
(ISBN) شابک : 0702082104
قیمت کتاب درآمازون : $153.59
حجم فایل : $153.59

۱۰۰۰۰ تـومان – خرید