دانلود کتاب قرنیه (۲ جلدی) + ویدئو
Cornea, 2-Volume Set, 4ed + Video

|

Highly praised in its first three editions, Cornea has become a market-leading cornerstone text and the immediate go-to resource for anyone working in this hugely popular and evolving sub-specialty. Offered over two volumes and featuring the knowledge of over 200 experts worldwide, it presents state-of-the-art coverage of the expanding range of contemporary corneal surgery, new diagnostic technology, and medical management of corneal and external disease as well as ocular surface disease. This updated edition includes ۲۰ brand-new chapters and ۶۰ video clips, while an enhanced focus on images provides key visual guidance in this challenging field.

  • Exceptionally clear illustrations, diagnostic images, and step-by-step surgical photographs offer superb visual guidance.
  • Expert Consult eBook version included with purchase. This enhanced eBook experience allows you to search all of the text, figures, images, videos, and references from the book on a variety of devices.
  • ۲۰ brand-new chapters cover the latest advances in the field, such as DMEK, Ultra-Thin DSEK and DSAEK techniques; endothelial cell transplantation; keratoplasty and prosthokeratoplasty techniques; collagen cross-linking; and new refractive surgical techniques (presbyopic implants and SMILE surgery).
  • ۶۰ video clips on Expert Consult show new footage of the latest corneal surgery techniques, including Boston Keratoprosthesis, corneal inlay surgery, and lenticule extraction.
  • Boasts over 170 chapters with unique, cutting-edge content, as well as ۲,۳۰۰clear illustrations – ۶۷۰ of which are new to this edition.
  • Presents a detailed exposition of the growing number of techniques forlamellar keratoplasty, including outcomes.
  • Includes new sections on the latest developments in the management of ocular surface disease.
  • Key point overviews in each chapter offer easier access to crucial information.

Review

“This fourth edition surpasses the third edition in terms of the scope and depth of material it presents. It has been updated well to cover the fast-emerging field of endothelial keratoplasty and corneal edema. This is the go-to reference that all cornea specialists should have.” Reviewed by Charles C. Lin, MD (Stanford University School of Medicine) Doody’s Score: 99, 5 Stars!

“The chapters clearly present a comprehensive, logical, and didactic approach to the subject matter. The illustrations in the volumes are of a very high quality, with clinical and histopathological images in full color. I recommend Cornea since it provides a comprehensive, integrated compendium of knowledge on the basic science and clinical aspects of the cornea.” Reviewed by Ophthalmic Research: Journal for Research in Experimental and Clinical Ophthalmology

Contents

۱ Cornea and Sclera
۲ The Conjunctiva
۳ Tear Film
۴ Eyelids and the Corneal Surface
۵ A Matrix of Pathologic Responses in the Cornea
۶ Examination of the Lids
۷ Slit Lamp Examination and Photography
۸ Tear Film Evaluation
۹ Corneal Diagnostic Techniques
۱۰ Practical Ophthalmic Microbiology for the Detection of Corneal Pathogens
۱۱ Molecular Genetics of Corneal Disease
۱۲ Keratometry and Topography
۱۳ Corneal Shape Analysis
۱۴ Specular Microscopy
۱۵ Confocal Microscopy
۱۶ High Resolution Ultrasound
۱۷ Anterior Segment Optical Coherence Tomography
۱۸ Congenital Corneal Opacities
۱۹ Peripheral Corneal Disease
۲۰ The Corneal Ulcer
۲۱ Corneal Edema
۲۲ Corneal Deposits
۲۳ The Red Eye
۲۴ Minimal Visual Loss
۲۵ Eye Banking
۲۶ Medical Standards for Eye Banking
۲۷ Malposition of the Eyelids
۲۸ Benign Lid Tumors
۲۹ Malignant Eyelid Tumors
۳۰ Blepharitis
۳۱ Meibomian Gland Dysfunction and Seborrhea
۳۲ Eyelid Infections
۳۳ Dry Eye
۳۴ Dacryoadenitisr Dacryocystitisr and Canaliculitis
۳۵ Epiphora
۳۶ Epithelial Tumors of the Conjunctiva
۳۷ Medical and Surgical Management of Ocular Surface Squamous Neoplasia
۳۸ Melanocytic Neoplasms of the Conjunctiva

More…

۱۳۸ Therapeutic Keratoplasty
۱۳۹ Surgical Management of Superficial Corneal and Conjunctival Disease
۱۴۰ Excimer Laser Phototherapeutic Keratectomy
۱۴۱ Management of Pterygium
۱۴۲ Conjunctival Flaps
۱۴۳ Indications for and Uses of Amniotic Membrane
۱۴۴ Surgical Management and Rehabilitation of Anterior Segment Trauma
۱۴۵ Iris Reconstruction Surgery
۱۴۶ Management of Scleral Perforation
۱۴۷ Collagen Crosslinking for Keratoconus
۱۴۸ Collagen Crosslinking for Post-Refractive Ectasia
۱۴۹ Collagen Crosslinking for Infectious Keratitis
۱۵۰ Indications for Keratoprosthesis
۱۵۱ Boston Keratoprosthesis Type 1 Surgical Technique
۱۵۲ Postoperative Management of Boston Keratoprosthesis Type 1
۱۵۳ Complications of Boston Keratoprosthesis Type 1
۱۵۴ Outcomes of Boston Keratoprosthesis Type 1
۱۵۵ Boston Keratoprosthesis Type 2 Surgical Techniques, Complicationsr and Outcomes
۱۵۶ OOKP
۱۵۷ Classification and Staging of Ocular Surface Disease
۱۵۸ Surgical Techniques for Ocular Surface Reconstruction
۱۵۹ Postoperative Management of Ocular Surface Reconstruction
۱۶۰ Corneal Transplantation in Ocular Surface Disease
۱۶۱ Decision Making in Refractive Surgery
۱۶۲ Patient Evaluation and Selection in Refractive Surgery
۱۶۳ Topographic Analysis in Keratorefractive Surgery
۱۶۴ Excimer Laser Surface Treatment
۱۶۵ Surface Ablation
۱۶۶ LASIK Technique
۱۶۷ LASIK for Myopia
۱۶۸ LASIK for Hyperopia
۱۶۹ LASIK Complications
۱۷۰ Corneal Ectasia
۱۷۱ Small Incision Lenticule Extraction
۱۷۲ Intrastromal Corneal Ring Segments
۱۷۳ Incisional Keratotomy
۱۷۴ Phakic Intraocular Lenses
۱۷۵ Corneal Inlay Surgery for Presbyopia

Video Contents

۵۰.۱ The Application of Cryopreserved Amniotic Membrane in the Treatment of Acute Stevens–Johnson Syndrome: Part 1
۵۰.۲ The Application of Cryopreserved Amniotic Membrane in the Treatment of Acute Stevens–Johnson Syndrome: Part 2
۵۰.۳ The Application of Cryopreserved Amniotic Membrane in the Treatment of Acute Stevens–Johnson Syndrome: Part 3
۱۱۰.۱ Penetrating Keratoplasty Using the Barron Trephine and Interrupted Sutures
۱۱۰.۲ Penetrating Keratoplasty Using the Hanna Trephine and Interrupted Sutures
۱۱۰.۳ Penetrating Keratoplasty Using the Slipknot Technique for Suturing
۱۱۰.۴ Penetrating Keratoplasty Using a Running Suture
۱۱۱.۱ An Intraoperative Suprachoroidal Hemorrhage During Penetrating Keratoplasty, which was Successfully Managed with the Assistance of a Cobo Temporary Keratoprosthesis
۱۱۲.۱ Donor Preparation
۱۱۲.۲ Dissection and Suturing
۱۱۲.۳ Laser Incision
۱۱۲.۴ Femto DALK
۱۱۷.۱ Big Bubble DALK: A Video Presentation
۱۱۸.۱ Techniques of Anterior Lamellar Keratoplasty: Stromal Delamination
۱۱۸.۲ Techniques of Anterior Lamellar Keratoplasty: ALTK 1
۱۱۸.۳ Techniques of Anterior Lamellar Keratoplasty: ALTK 2
۱۱۸.۴ Techniques of Anterior Lamellar Keratoplasty: Big Bubble
۱۱۸.۵ Techniques of Anterior Lamellar Keratoplasty: Big Bubble Using a Cannula
۱۱۸.۶ Techniques of Anterior Lamellar Keratoplasty: Donor Preparation
۱۱۹.۱ Rupture of DM in a Keratoconus Patient Shigeto Shimmura
۱۲۰.۱ Cannula Big-Bubble Technique, Bubble Test, and the New Opening of the Bubble
۱۲۰.۲ Air-Viscobubble Technique (AVB)
۱۲۰.۳ Layer-by-Layer Manual Dissection
۱۲۰.۴ dDALK Rupture Management
۱۲۰.۵ Subtotal Full Thickness Circular Cut of the Recipient Bed
۱۲۰.۶ Total Full Thickness Circular Cut of the Recipient Bed
۱۲۰.۷ Excessive Trephination and Perforation
۱۲۰.۸ Traumatic Postoperative DM Disinsertion
۱۲۶.۱ Eye Bank Preparation of DMEK Graft Tissue Using a Modifed SCUBA Technique
۱۳۰.۱ Ultrathin DSAEK Massimo Busin
۱۳۱.۱ DMEK Injectors
۱۳۱.۲ Peripheral Iridotomy
۱۳۲.۱ Torn Donor Graft During DMEK Graft Preparation Using SCUBA Technique
۱۳۴.۱ DSEK Under Top Hat PKP with Laplace Phenomenon
۱۳۴.۲ Suture Pull Through and Fixation
۱۳۶.۱ RHCIII Implantation Surgery May Griffth
۱۴۱.۱ Primary Pterygium Excision and Conjunctival Autograft with Fibrin Glue
۱۴۱.۲ Recurrent Pterygium Excision and Extensive Tenon’s Excision with Conjunctival Autograft Using Fibrin Glue
۱۴۳.۱ How to Know the Orientation of the Amniotic Membrane
۱۴۳.۲ Surgical Videos of Several Cases where Amniotic Membrane Transplantation was Performed
۱۴۳.۳ The Modifed Gundersen Approach Consists of Four Main Steps
۱۴۳.۴ Two-Step Approach to Treat Unilateral Total Limbal Stem Cell Defciency
۱۴۵.۱ Iris Oversew ,
۱۴۵.۲ Taco Down Fold of PCIOL for Insertion Behind 50-Series Iris Prostheses
۱۴۵.۳ CustomFlex Iris Device Injection and Capsular Bag Implantation With Overfolding
۱۵۱.۱ KPro Assembly and Surgery Jose de la Cruz
۱۵۵.۱ Boston Keratoprosthesis Type 2 Surgical Techniques Duna Raoof,
۱۵۶.۱ Stage 1 OOKP
۱۵۶.۲ Stage 2 OOKP
۱۵۸.۱ LR-CLAU
۱۵۸.۲ KLAL
۱۵۸.۳ CLAU-KLAL Modifed Cincinnati Procedure
۱۶۰.۱ Combined LR-CLAL/KLAL (Cincinnati Procedure) Followed by Penetrating Keratoplasty
۱۶۵.۱ LASEK Azar Flap Technique
۱۶۶.۱ Technique for Custom Femtosecond LASIK
۱۶۷.۱ Femtosecond LASIK
۱۶۹.۱ Anterior Chamber Gas Bubbles Blocking the Tracking of the Pupil
۱۷۱.۱ Small Incision Lenticule Extraction
۱۷۲.۱ Post LASIK Ectasia – Intrastromal CXL and Ring
۱۷۳.۱ Femtosecond Laser Astigmatic Keratotomy
۱۷۴.۱ Implantation of an Artisan Lens
۱۷۴.۲ Implantation of a Toric Artisan Lens
۱۷۴.۳ Implantation of an Artiflex Lens
۱۷۴.۴ Implantation of an ICL
۱۷۴.۵ Performing LASIK in a Patient with an Iris-Fixated Lens
۱۷۵.۱ Implanting the Kamra Small-Aperture Inlay

جهت مشاهده نسخه همراه با ویدئوهای کامل ویرایش ۲۰۲۲ این کتاب کلیک کنید

قیمت : 100000 تومان

لینک کوتاه : https://bookbaz.ir/?p=89264
نویسنده : Mark J Mannis MD FACS , Edward J Holland MD
ناشر : Elsevier; 4 edition
سال انتشار : 2017
زبان کتاب : انگلیسی
نوع فایل : MP4 + PDF (کیفیت اصلی)
تعداد صفحات : 2054
(ISBN) شابک : 0323357571
قیمت کتاب درآمازون : $407.42
حجم فایل : 1800 MB

51sQQYuP3lL._SX385_BO1,204,203,200_

۱۰۰۰۰۰ تـومان – خرید