دانلود کتاب پزشکی حادثه سیوتون
Ciottone’s Disaster Medicine, 2ed

|

The most comprehensive resource of its kind, Ciottone’s Disaster Medicine, 2nd Edition, thoroughly covers isolated domestic events as well as global disasters and humanitarian crises. Dr. Gregory Ciottone and more than 200 worldwide authorities share their knowledge and expertise on the preparation, assessment, and management of both natural and man-made disasters, including terrorist attacks and the threat of biological warfare. Part 1 offers an A-to-Z resource for every aspect of disaster medicine and management, while Part 2 features an exhaustive compilation of every conceivable disaster event, organized to facilitate quick reference in a real-time setting.

  • Quickly grasp key concepts, including identification of risks, organizational preparedness, equipment planning, disaster education and training, and more advanced concepts such as disaster risk reduction, tactical EMS, hazard vulnerability analysis, impact of disaster on children, and more.
 • Understand the chemical and biologic weapons known to exist today, as well as how to best manage possible future events and scenarios for which there is no precedent.
  • Be prepared for man-made disasters with new sections that include Topics Unique to Terrorist Events and High-Threat Disaster Response and Operational Medicine (covering tactical and military medicine).
  • Get a concise overview of lessons learned by the responders to recent disasters such as the earthquake in Haiti, Hurricane Sandy, the 2014 Ebola outbreak, and active shooter events like Sandy Hook, CT and Aurora, CO.
  • Learn about the latest technologies such as the use of social media in disaster response and mobile disaster applications.
  • Ensure that everyone on your team is up-to-date with timely topics, thanks to new chapters on disaster nursing, crisis leadership, medical simulation in disaster preparedness, disaster and climate change, and the role of non-governmental agencies (NGOs) in disaster response – a critical topic for those responding to humanitarian needs overseas.
 • Expert Consult eBook version included with purchase. This enhanced eBook experience allows you to search all of the text, figures, and references from the book on a variety of devices.

Review

“There is no better time to announce a newly updated edition of the leading textbook on disaster medicine. … Ciottone’s Disaster Medicine is a tightly edited, thorough exploration of all aspects of disaster medicine. The book achieves its lofty goal of being complete yet accessible. It meets the challenge of being up to date in a dynamic field. Clear chapter structure offers both historical perspective and current practice, and summaries allow readers to build a framework for concepts that improve retention. … Appealing to students, the book provides all the necessary fundamentals that will facilitate more advanced study. Practitioners of disaster medicine will find the book an excellent resource for reference and referral. … The rigorous academic skill of the expert authors lends each chapter insight, authority, and thoroughness. … Although a read-through of this list of evils may be overwhelming, this book offers the best that could be offered: timeless, thoroughness, and usability.”

-Stephen C. Morris, MD, MPH (Annals of Emergency Medicine, Volume 67, no. 6: June 2016)

“We recently experienced a surge of patients in our emergency department with tear gas exposure from a riot. After the event, I consulted the book and there were two succinct chapters that related to this event… Looking forward, I intend to spend some time really engaging with this book and saving it for reference as more disasters are inevitable…the book feels not only comprehensive, but truly definitive.”

-Michael D. Zwank, MD, RDMS, FACEP (University of Minnesota Medical School) Doody’s Score: 95 – 4 Stars!

Contents

۱. Introduction to Disaster Medicine
۲. Public Health and Disasters
۳. The Role of Emergency Medical Services (EMS) in Disaster Management and Preparedness
۴. Role of Emergency Medicine in Disaster Management
۵. Disaster Nursing
۶. The Role of Hospitals in Disaster
۷. Complex Emergencies
۸. Disaster and Climate Change
۹. Children and Disaster
۱۰. Psychological Impact of Disaster on Displaced Populations and Refugees of Multiple Traumas
۱۱. Ethical Issues in Disaster Medicine
۱۲. Issues of Liability in Emergency Response
۱۳. Disaster Response in the United States
۱۴. Disaster Response in Europe
۱۵. Local Disaster Response
۱۶. State Disaster Response: Systems and Programs
۱۷. Selected Federal Disaster Response Agencies and Capabilities
۱۸. Global Disaster Response
۱۹. Non-Governmental Organizations in Disaster Medicine
۲۰. Disaster and Emergency Management Programs
۲۱. Emergency Department Design
۲۲. Community Hazard Vulnerability Assessment
۲۳. Health Care Facility Hazard and Vulnerability Analysis
۲۴. Public Information Management
۲۵. Informatics and Telecommunications in Disaster
۲۶. Medical Simulation in Disaster Preparedness
۲۷. Disaster Mitigation
۲۸. Disaster Risk Management
۲۹. Vaccines
۳۰. Occupational Medicine: An Asset in Time of Crisis
۳۱. Worker Health and Safety in Disaster Response
۳۲. Disaster Preparedness
۳۳. Policy Issues in Disaster Preparedness and Response
۳۴. Mutual Aid
۳۵. Patient Surge
۳۶. Accidental versus Intentional Event
۳۷. Crisis Leadership in Public Health Emergencies
۳۸. The Incident Command System
۳۹. Scene Safety and Situational Awareness in Disaster Response
۴۰. Needs Assessment
۴۱. Operations and Logistics
۴۲. Disaster Communications
۴۳. Mobile Disaster Applications
۴۴. The Role of Social Media in Disasters
۴۵. Volunteers and Donations
۴۶. Personal Protective Equipment
۴۷. Role of Bystanders in Disasters
۴۸. Surveillance
۴۹. Geographic Information Systems in Crises
۵۰. Management of Mass Fatalities
۵۱. Disaster Management of Animals
۵۲. Urban Search and Rescue
۵۳. Medical Care in Remote Areas
۵۴. Triage
۵۵. Patient Tracking Systems in Disasters
۵۶. Infectious Disease in a Disaster Zone
۵۷. Pharmaceuticals and Medical Equipment in Disasters
۵۸. Displaced Populations
۵۹. Rehabilitation and Reconstruction
۶۰. Disaster Education and Research
۶۱. Practical Applications of Disaster Epidemiology
۶۲. Measures of Effectiveness in Disaster Management
۶۳. Lessons Learned as a Result of Terrorist Attacks
۶۴. The Psychology of Terrorism
۶۵. Thinking Outside the Box: Health Service Support Considerations in the Era of Asymmetrical Threats
۶۶. Integrated Response to Domestic Terrorism
۶۷. Multimodality, Layered Attack
۶۸. Active Shooter Response
۶۹. Hostage Taking
۷۰. Civil Unrest and Rioting
۷۱. Introduction to Explosions and Blasts
۷۲. Suicide Bomber
۷۳. Improvised Explosive Devices
۷۴. Vehicle Borne Improvised Devices
۷۵. Conventional Explosions at a Mass Gathering
۷۶. Nuclear Disaster Management
۷۷. Dirty Bomb (Radiologic Dispersal Device)
۷۸. General Approach to Chemical Attack
۷۹. Biologic Attack
۸۰. Future Biologic and Chemical Weapons
۸۱. Directed-Energy Weapons
۸۲. Chemical, Biologic, Radiological, and Nuclear Quarantine
۸۳. Chemical Decontamination
۸۴. Radiation Decontamination
۸۵. Military Lessons Learned for Disaster Response
۸۶. Integration of Law Enforcement and Military Resources with Emergency Response to a Terroist Incident
۸۷. Tactical EMS
۸۸. Medical Beyond The Barricade
۸۹. Operational Rescue
۹۰. Operations Security, Site Security and Incident Response
۹۱. Medical Intelligence
۹۲. Preventative Medicine for Responders in High Threat Environments
۹۳. Introduction to Natural Disasters
۹۴. Hurricanes, Cyclones, and Typhoons
۹۵. Earthquake
۹۶. Tornado
۹۷. Flood
۹۸. Tsunami
۹۹. Heat Wave
۱۰۰. Winter Storm
۱۰۱. Volcanic Eruption
۱۰۲. Famine
۱۰۳. Landslides
۱۰۴. Avalanche
۱۰۵. Introduction to Nuclear and Radiologic Disasters
۱۰۶. Nuclear Detonation
۱۰۷. Radiation Accident – Isolated Exposure
۱۰۸. Radiation Accident – Dispersed Exposure
۱۰۹. Nuclear Power Plant Meltdown
۱۱۰. Introduction to Chemical Disasters
۱۱۱. Industrial Chemical Disasters
۱۱۲. Nerve Agent Mass Casualty Incidents
۱۱۳. Vesicant Agent Attack
۱۱۴. Respiratory Agent Mass Casualty Incident (Toxic Inhalational Injury)
۱۱۵. Cyanide Attack
۱۱۶. Antimuscarinic Agent Attack
۱۱۷. Mass Casualty Incidents from LSD, Other Indoles, and Phenylethylamine Derivative
۱۱۸. Opoid Agent Attack
۱۱۹. Hydrofluoric Acid Mass Casualty Incident
۱۲۰. Mass Casualties from Riot-Control Agents
۱۲۱. Cholinergic Agent Attack (Nicotine, Epibatidine, and Anatoxin-a)
۱۲۲. Anesthetic-Agent
۱۲۳. Introduction to Biologic Agents and Pandemics
۱۲۴. Bacillus Anthracis (Anthrax) Attack
۱۲۵. Yersinia Pestis (Plague) Attack
۱۲۶. Francisella Tularensis (Tularemia) Attack
۱۲۷. Brucella Species (Brucellosis) Attack
۱۲۸. Coxiella burnetii (Q Fever) Attack
۱۲۹. Rickettsia prowazekii Attack (Typhus Fever)
۱۳۰. Orientia tsutsugamushi (Scrub Typhus) Attack
۱۳۱. Rickettsia rickettsii (Rocky Mountain Spotted Fever) Attack
۱۳۲. Vibrio cholarae (Cholera) Attack
۱۳۳. Shigella dysenteriae (Shigellosis) Attack
۱۳۴. Salmonella Species (Salmonellosis) Attack
۱۳۵. Salmonella typhi (Typhoid Fever) Attack
۱۳۶. Burkholderia mallei (Glanders) Attack
۱۳۷. Burkholderia pseudomallei (Melioidosis) Attack
۱۳۸. Chlamydophila psittaci (Psittacosis) Attack
۱۳۹. Escherichia coli O157:H7 (Enterohemorrhagic E. Coli) Attack
۱۴۰. Viral Encephalitis (Alphavirus) Attack
۱۴۱. Tick-Borne Encephalitis Virus Attack
۱۴۲. Viral Hemorrhagic Fever Virus Attack – Arenaviruses
۱۴۳. Viral Hemorrhagic Fever Attack – Bunyavirus
۱۴۴. Viral Hemorrhagic Fever Attack – Filo Viruses
۱۴۵. Viral Hemorrhagic Fever Attack – Flaviviruses
۱۴۶. Chikungunya Virus Attack
۱۴۷. Variola Major Virus (Smallpox) Attack
۱۴۸. Influenza Virus Attack
۱۴۹. Monkeypox Attack
۱۵۰. Hantavirus Pulmonary Syndrome Attack
۱۵۱. Henipahvirus Attack: Hendra Virus and Nipah Viruses
۱۵۲. SARS-CoV Attack (Severe Acute Respiratory Syndrome)
۱۵۳. Staphylococcal Enterotoxin B Attack
۱۵۴. Clostridium botulinum Toxin (Botulism) Attack
۱۵۵. Clostridium perfringens Toxin (Epsilon Toxin) Attack
۱۵۶. Marine Toxin Attack
۱۵۷. T-2 Toxin (Trichothecene Mycotoxins) Attack
۱۵۸. Ricin Toxin from Ricinus communis (Castor Beans) Attack
۱۵۹. Aflatoxin (Aspergillus Species) Attack
۱۶۰. Coccidioides immitis (Coccidioidomycosis) Attack
۱۶۱. Histoplasma capsulatum (Histoplamosis) Attack
۱۶۲. Cryptosporidium parvum (Cryptosporidiosis) Attack
۱۶۳. Explosions: Conventional
۱۶۴. Explosions: Fireworks
۱۶۵. Rocket-Propelled Grenade Attack
۱۶۶. Conventional Explosion at a Hospital
۱۶۷. Conventional Explosion in a High-Rise Building
۱۶۸. Conventional Explosion at a Nuclear Power Plant
۱۶۹. Tunnel Explosion
۱۷۰. Liquified Natural Gas Explosion
۱۷۱. Liquified Natural Gas Tanker Truck Explosion
۱۷۲. Petroleum Distillation/Processing Facility Explosion
۱۷۳. Introduction to Fires and Burns
۱۷۴. Structure Fires
۱۷۵. Wilderness and Forest Fire
۱۷۶. Tunnel Fire
۱۷۷. Gunshot Attack: Mass Casualties
۱۷۸. Sniper Attack
۱۷۹. Grenade and Pipe Bomb Injuries
۱۸۰. Introduction to Structural Collapse (Crush Injury and Crush Syndrome)
۱۸۱. Train Derailment
۱۸۲. Subway Derailment
۱۸۳. Bus Accident
۱۸۴. Aircraft Crash Preparedness and Response
۱۸۵. Air Show Disaster
۱۸۶. Asteroid, Meteoroid, and Spacecraft Reentry Accidents
۱۸۷. Building Collapse
۱۸۸. Bridge Collapse
۱۸۹. Human Stampede
۱۹۰. Mining Accident
۱۹۱. Submarine or Surface Vessel Accident
۱۹۲. Aircraft Hijacking
۱۹۳. Aircraft Crash into a High-Rise Building
۱۹۴. Airliner Crash into a Nuclear Power Plant
۱۹۵. Explosion at a Nuclear Waste Storage Facility
۱۹۶. Maritime Disasters
۱۹۷. Cruise Ship Infectious Disease Outbreak
۱۹۸. Massive Power System Failures
۱۹۹. Hospital Power Outage
۲۰۰. Intentional Contamination of Water Supplies
۲۰۱. Food Supply Contamination
۲۰۲. Mass Gatherings
۲۰۳. Ecological Terrorism
۲۰۴. Computer and Electronic Terrorism and EMS
۲۰۵. VIP Care

قیمت : 7000 تومان

لینک کوتاه : https://bookbaz.ir/?p=42303
نویسنده : Gregory R. Ciottone MD FACEP
ناشر : Elsevier; 2 edition
سال انتشار : 2016
زبان کتاب : انگلیسی
نوع فایل : PDF (نسخه اصلی)
تعداد صفحات : 1048
(ISBN) شابک : 0323286658
قیمت کتاب درآمازون : $145.34
حجم فایل : 36 MB

51NgeqObcoL._SX392_BO1,204,203,200_

۷۰۰۰ تـومان – خرید