انسان شناسی بوک باز |

دانلود کتاب معرفی جامع انسان شناسی پزشکی قانونی <br>Forensic Anthropology: A Comprehensive Introduction, 2ed

دانلود کتاب معرفی جامع انسان شناسی پزشکی قانونی
Forensic Anthropology: A Comprehensive Introduction, 2ed

This robust, dynamic, and international field has grown to include interdisciplinary research, continually improving methodology, and globalization of training. Reflecting the diverse nature of the science from experts who have shaped it, Forensic Anthropology: A Comprehensive Introduction Second Edition builds…
دانلود کتاب ساختمان استخوان ها: تشکیل و توسعه استخوان در انسان شناسی<br>Building Bones: Bone Formation and Development in Anthropology, 1ed

دانلود کتاب ساختمان استخوان ها: تشکیل و توسعه استخوان در انسان شناسی
Building Bones: Bone Formation and Development in Anthropology, 1ed

Bone is the tissue most frequently recovered archaeologically and is the material most commonly studied by biological anthropologists, who are interested in how skeletons change shape during growth and across evolutionary time. This volume brings together a range of contemporary…
دانلود کتاب انسان شناسی فرهنگی: جعبه ابزار برای عصر جهانی<br>Cultural Anthropology: A Toolkit for a Global Age

دانلود کتاب انسان شناسی فرهنگی: جعبه ابزار برای عصر جهانی
Cultural Anthropology: A Toolkit for a Global Age

Covering tانhe essential concepts that drive cultural anthropology today, Ken Guest’s Cultural Anthropology: A Toolkit for a Global Age shows students that now, more than ever, global forces affect local culture and that the tools of cultural anthropology are essential…