آزمون و بررسی بورد بیهوشی - بوک باز

دانلود کتاب آزمون و بررسی بورد بیهوشی <br>Anesthesiology Examination and Board Review, 7ed

دانلود کتاب آزمون و بررسی بورد بیهوشی
Anesthesiology Examination and Board Review, 7ed

The Single-Best Review for the American Board of Anesthesiology Written Examinations―Completely Updated to Reflect the New Exam Format Anesthesiology Examination and Board Review is the most time-proven and effective way to prepare for the ABA written examinations. This powerful study…