آناتومی اعصاب محیطی | بوک باز

دانلود کتاب تحریک اعصاب محیطی: راهنمای جامع<br>Peripheral Nerve Stimulation: A Comprehensive Guide, 1ed

دانلود کتاب تحریک اعصاب محیطی: راهنمای جامع
Peripheral Nerve Stimulation: A Comprehensive Guide, 1ed

At last―a single, convenient reference on this interventional pain management technique, covering all recent advances in this fast-changing field. Peripheral Nerve Stimulation: A Comprehensive Guide is a one-stop resource offering practical guidance on performing a wide array of pain-relieving procedures using office-based ultrasound-guided techniques, fluoroscopy,…
دانلود کتاب اطلس آناتومی اعصاب محیطی: عصب های اندام تحتانی<br>Atlas of Anatomy of the Peripheral Nerves: The Nerves of the Limbs, 1ed

دانلود کتاب اطلس آناتومی اعصاب محیطی: عصب های اندام تحتانی
Atlas of Anatomy of the Peripheral Nerves: The Nerves of the Limbs, 1ed

This innovative atlas focuses on peripheral nerves and provides a brand new approach compared to regular anatomy books. Using a modern 3D approach, it offers an alternative to conventional anatomical structures. It reviews all the anatomy and the morphology of…