ایمپلنتولوژی دهان | بوک باز

دانلود کتاب ملزومات پریودونتیک و ایمپلنتولوژی دهان<br>Essentials of Periodontics and Oral Implantology, 1ed

دانلود کتاب ملزومات پریودونتیک و ایمپلنتولوژی دهان
Essentials of Periodontics and Oral Implantology, 1ed

Dentistry is an integral part of the medical fraternity since it’s time immemorial inception, it has been a very invasive, and hence a demanding ield. In the latter part of this century, dentistry and its branches including Periodontology have seen…
دانلود کتاب آناتومی بالینی برای ایمپلنتولوژی دهان<br>Clinical Anatomy for Oral Implantology, 2ed

دانلود کتاب آناتومی بالینی برای ایمپلنتولوژی دهان
Clinical Anatomy for Oral Implantology, 2ed

Anatomical knowledge is vital not only for the safe and successful execution of surgical procedures, but also as the basis for accurate diagnosis and treatment planning. Clinical Anatomy for Oral Implantology in-depth anatomical text is designed with the practicing implantologist…
دانلود کتاب راهنمای بالینی ایمپلنتولوژی دهان<br>Clinical Guide to Oral Implantology, 3ed

دانلود کتاب راهنمای بالینی ایمپلنتولوژی دهان
Clinical Guide to Oral Implantology, 3ed

The book “Clinical Guide to Oral Implantology: Step by Step Procedures” demonstrates and explains the different stages and steps in oral rehabilitation with implants. It is ideal for those who want to get a sound introduction in this field as…
دانلود کتاب افزایش استخوان در ایمپلنتولوژی دهان<br>Bone Augmentation in Oral Implantology

دانلود کتاب افزایش استخوان در ایمپلنتولوژی دهان
Bone Augmentation in Oral Implantology

This comprehensive and timely monograph covers all established methods for vertical and horizontal augmentation of the maxillary and mandibular alveoli in preparation for implant placement, including grafting with bone harvested from both intraoral and extraoral sites; guided bone regeneration techniques;…