بیماری های خوشخیم و بدخیم پستان | بوک باز

دانلود کتاب مدیریت جامع بیماری های خوشخیم و بدخیم پستان + ویدئو<br>The Breast: Comprehensive Management of Benign and Malignant Diseases, 5ed + Video

دانلود کتاب مدیریت جامع بیماری های خوشخیم و بدخیم پستان + ویدئو
The Breast: Comprehensive Management of Benign and Malignant Diseases, 5ed + Video

Now in a single, convenient volume, The Breast: Comprehensive Management of Benign and Malignant Diseases, 5th Editioncovers every clinically relevant aspect of the field: cancer, congenital abnormalities, hormones, reconstruction, anatomy and physiology, benign breast disease, and more. Building upon the…
دانلود کتاب مدیریت جامع بیماری های خوشخیم و بدخیم پستان<br>The Breast: Comprehensive Management of Benign and Malignant Diseases, 5ed

دانلود کتاب مدیریت جامع بیماری های خوشخیم و بدخیم پستان
The Breast: Comprehensive Management of Benign and Malignant Diseases, 5ed

Now in a single, convenient volume, The Breast: Comprehensive Management of Benign and Malignant Diseases, 5th Editioncovers every clinically relevant aspect of the field: cancer, congenital abnormalities, hormones, reconstruction, anatomy and physiology, benign breast disease, and more. Building upon the…