تصویربرداری طیف سنجی جرمی - بوک باز

دانلود کتاب کاربردهای تصویربرداری طیف سنجی جرمی برای سرطان<br>Applications of Mass Spectrometry Imaging to Cancer, Vol-134, 1ed

دانلود کتاب کاربردهای تصویربرداری طیف سنجی جرمی برای سرطان
Applications of Mass Spectrometry Imaging to Cancer, Vol-134, 1ed

Applications of Mass Spectrometry Imaging to Cancer, the latest volume in the Advances in Cancer Research provides invaluable information on the exciting and fast-moving field of cancer research. This volume presents original reviews on applications of mass spectrometry imaging to…