توسعه بیوژنریک محصولات دارویی - بوک باز

دانلود کتاب توسعه بیوژنریک محصولات دارویی<br>Biosimilar Drug Product Development, 1ed

دانلود کتاب توسعه بیوژنریک محصولات دارویی
Biosimilar Drug Product Development, 1ed

When a biological drug patent expires, alternative biosimilar products are developed. The development of biosimilar products is complicated and involves numerous considerations and steps. The assessment of biosimilarity and interchangeability is also complicated and difficult. Biosimilar Drug Product Development presents…