تکنیک های جراحی های کم تهاجمی | بوک باز

دانلود کتاب اطلس تکنیک های جراحی های کم تهاجمی + ویدئو<br>Atlas of Minimally Invasive Surgical Techniques, 1ed + Video

دانلود کتاب اطلس تکنیک های جراحی های کم تهاجمی + ویدئو
Atlas of Minimally Invasive Surgical Techniques, 1ed + Video

Atlas of Minimally Invasive Surgical Techniques, by Drs. Ashley Haralson Vernon and Stanley W. Ashley, provides the guidance you need to master these procedures - used more frequently due to reduced patient risks, improved outcomes, and rapidly advancing technologies. With…
دانلود کتاب اطلس تکنیک های جراحی های کم تهاجمی<br>Atlas of Minimally Invasive Surgical Techniques, 1ed

دانلود کتاب اطلس تکنیک های جراحی های کم تهاجمی
Atlas of Minimally Invasive Surgical Techniques, 1ed

Atlas of Minimally Invasive Surgical Techniques, by Drs. Ashley Haralson Vernon and Stanley W. Ashley, provides the guidance you need to master these procedures - used more frequently due to reduced patient risks, improved outcomes, and rapidly advancing technologies. With…