دانلود رایگان کتاب لاتین بازاریابی | بوک باز

دانلود کتاب مدیریت بازاریابی<br>Kotler Marketing Management 14th

دانلود کتاب مدیریت بازاریابی
Kotler Marketing Management 14th

Stay on the cutting-edge with the gold standard text that reflects the latest in marketing theory and practice.  Marketing Management is the gold standard marketing text because its content and organization consistently reflect the latest changes in today’s marketing theory…