دانلود رایگان کتاب لاتین ECG | بوک باز

دانلود کتاب تفسیر الکتروکاردیوگرافی برای همه<br>ECG Interpretation for Everyone

دانلود کتاب تفسیر الکتروکاردیوگرافی برای همه
ECG Interpretation for Everyone

This is a book for any care provider - from advanced students and nurses to residents and even specialists - who needs to master the interpretation of ECGs, especially while "on the spot" at the point of care. This easy-to-use,…