دانلود کتاب ارتودنسی درمانی | بوک باز

دانلود کتاب برنامه ریزی دیجیتال و سفارشی ارتودنسی درمانی <br>Digital Planning and Custom Orthodontic Treatment, 1ed

دانلود کتاب برنامه ریزی دیجیتال و سفارشی ارتودنسی درمانی
Digital Planning and Custom Orthodontic Treatment, 1ed

Digital Planning and Custom Orthodontic Treatment offers a thorough overview of digital treatment planning as it relates to custom orthodontic treatment. Chapters are focused on 3D imaging, movement of the mandible (4D imaging), digital planning of treatment, CAD/CAM fabrication of…