دانلود کتاب اطلس رادیولوژی دهان و فک و صورت کونگ (ویرایش 2017) - بوک باز

دانلود کتاب اطلس رادیولوژی دهان و فک و صورت کونگ (ویرایش 2017)<br>Atlas of Oral and Maxillofacial Radiology, 1ed

دانلود کتاب اطلس رادیولوژی دهان و فک و صورت کونگ (ویرایش ۲۰۱۷)
Atlas of Oral and Maxillofacial Radiology, 1ed

The Atlas of Oral and Maxillofacial Radiology presents an extensive case collection of both common and less common conditions of the jaws and teeth. Focusing on the essentials of radiologic interpretation, this is a go-to companion for clinicians in everyday…