دانلود کتاب التراسوند - بوک باز

دانلود کتاب التراسوند الاستوگرافی برای کاربردهای بیومدیکال و پزشکی<br>Ultrasound Elastography for Biomedical Applications and Medicine, 1ed

دانلود کتاب التراسوند الاستوگرافی برای کاربردهای بیومدیکال و پزشکی
Ultrasound Elastography for Biomedical Applications and Medicine, 1ed

Covers all major developments and techniques of Ultrasound Elastography and biomedical applications The field of ultrasound elastography has developed various techniques with the potential to diagnose and track the progression of diseases such as breast and thyroid cancer, liver and…