دانلود کتاب انکولوژی سر و گردن | بوک باز

دانلود کتاب انکولوژی سر و گردن: راهنمای مختصر<br>Head and Neck Oncology: A Concise Guide, 1ed

دانلود کتاب انکولوژی سر و گردن: راهنمای مختصر
Head and Neck Oncology: A Concise Guide, 1ed

This concise handbook has a unique approach and covers all important aspects of head and neck cancers from basic topics like carcinogenesis to advanced treatment options like Immunotherapy, Electrochemotherapy and robotic surgery in a succinct way. As every treatment centre…
دانلود کتاب جراحی و انکولوژی سر و گردن جاتین شاه<br>Jatin Shah's Head and Neck Surgery and Oncology, 5ed

دانلود کتاب جراحی و انکولوژی سر و گردن جاتین شاه
Jatin Shah’s Head and Neck Surgery and Oncology, 5ed

Providing practical, multidisciplinary coverage of the latest diagnostic and multidisciplinary therapeutic approaches for head and neck cancer, the 5th Edition of this award-winning text helps you achieve the best possible surgical outcomes and preserve and restore form and function. Internationally…
دانلود کتاب جراحی و انکولوژی سر و گردن استل و ماران<br>Stell & Maran's Textbook of Head and Neck Surgery and Oncology, 5ed

دانلود کتاب جراحی و انکولوژی سر و گردن استل و ماران
Stell & Maran’s Textbook of Head and Neck Surgery and Oncology, 5ed

First written by Philip Stell and Arnold Maran in 1972, Stell & Maran's Textbook of Head and Neck Surgery and Oncology has been revised in both content and approach over the years to reflect the enormous progress made in the…