دانلود کتاب بارداری پر خطر - بوک باز

دانلود کتاب پروتکل های بارداری پرخطر <br>Protocols for High-Risk Pregnancies, 7ed

دانلود کتاب پروتکل های بارداری پرخطر
Protocols for High-Risk Pregnancies, 7ed

Through seven editions, Protocols for High-Risk Pregnancies has helped busy obstetricians keep pace with a constantly evolving field. Providing just-in-time content, its focus on protocols and guidelines helps organize medical thinking, avoid heuristic errors of omission and commission, and optimize…
دانلود کتاب پروتکل برای بارداری های پر خطر<br>Protocols for High-Risk Pregnancies: An Evidence-Based Approach, 5ed

دانلود کتاب پروتکل برای بارداری های پر خطر
Protocols for High-Risk Pregnancies: An Evidence-Based Approach, 5ed

High-risk pregnancies present life-threatening challenges to twoof your patients: the mother and her fetus. The direct, exemplaryguidance in Protocols for High-Risk Pregnancy enables youto better understand your patients' conditions devise optimum management strategies maximize the outcome and minimize the complications…