دانلود کتاب بیماری های عفونی بزرگسالان: بیش از 200 مورد مطالعاتی - بوک باز

دانلود کتاب بیماری های عفونی بزرگسالان: بیش از 200 مورد مطالعاتی<br>Adult Infectious Diseases Over 200 Case Studies, 1ed

دانلود کتاب بیماری های عفونی بزرگسالان: بیش از ۲۰۰ مورد مطالعاتی
Adult Infectious Diseases Over 200 Case Studies, 1ed

Infectious Disease Case Studies contains over 200 case studies in 20 areas of Infectious Diseases. It has well over 100 illustrations. Areas covered include: Antibiotics, Basic microbiology, Cardiovascular infections, Fever of unknown origin (FUO), Fungal infections, Gastrointestinal infections, Genitourinary infections,…