دانلود کتاب تروما اعصاب و مراقبت بحرانی مغز - بوک باز

دانلود کتاب تروما اعصاب و مراقبت بحرانی از ستون فقرات <br>Neurotrauma and Critical Care of the Spine, 2ed

دانلود کتاب تروما اعصاب و مراقبت بحرانی از ستون فقرات
Neurotrauma and Critical Care of the Spine, 2ed

This book is the most useful summary of present knowledge about epidemiology, pathophysiology, assessment and management of spinal cord injuries today. It is a great book that deserves a widespread distribution among spine surgeons and physicians involved in the treatment…
دانلود کتاب تروما اعصاب و مراقبت بحرانی مغز <br>Neurotrauma and Critical Care of the Brain, 2ed

دانلود کتاب تروما اعصاب و مراقبت بحرانی مغز
Neurotrauma and Critical Care of the Brain, 2ed

"This book really is a complete primer on the head injured patient. Without a map such as the one this book metaphorically provides, the voyage to mastery can be hazardous for both practitioner and patient."— Journal of the American Medical…