دانلود کتاب تهویه و برداشتن غیر تهاجمی: اصول و تمرین - بوک باز

دانلود کتاب تهویه و برداشتن غیر تهاجمی: اصول و تمرین<br>Non-Invasive Ventilation and Weaning: Principles and Practice, 2ed

دانلود کتاب تهویه و برداشتن غیر تهاجمی: اصول و تمرین
Non-Invasive Ventilation and Weaning: Principles and Practice, 2ed

Now in full-colour, this eagerly-anticipated second edition continues to be the most comprehensive resource available on non-invasive ventilation (NIV), both in the hospital and at home. Reflecting a global perspective with expert contributors from more than 15 countries, the book:…