دانلود کتاب تومورهای کولورکتال: اطلس هیستوپاتولوژی سکشن بزرگ | بوک باز

دانلود کتاب تومورهای کولورکتال: اطلس هیستوپاتولوژی سکشن بزرگ<br>Colorectal Tumors: Atlas of Large Section Histopathology, 1ed

دانلود کتاب تومورهای کولورکتال: اطلس هیستوپاتولوژی سکشن بزرگ
Colorectal Tumors: Atlas of Large Section Histopathology, 1ed

Large-section histopathology widens your perspectives... Correct diagnosis and staging are essential in determining the appropriate therapy of colorectal carcinoma, one of the most common malignancies in America and Europe. As medical science continues to develop rapidly, histopathology remains an essential…