دانلود کتاب تومور استرومال دستگاه گوارش در کودکان و بزرگسالان - بوک باز

دانلود کتاب تومور استرومال دستگاه گوارش در کودکان و بزرگسالان<br>Gastrointestinal Stromal Tumors in Adults and Children, 1ed

دانلود کتاب تومور استرومال دستگاه گوارش در کودکان و بزرگسالان
Gastrointestinal Stromal Tumors in Adults and Children, 1ed

This book provides a comprehensive overview of the epidemiology, clinical features, radiology, classification, molecular genetics, diagnosis and treatment of gastrointestinal stromal tumors in both adults and children. Various chapters of the book summarize all the important research findings and provide…