دانلود کتاب تکنیک های اصلی در گوش و حلق و بینی: جراحی سر و گردن | بوک باز

دانلود کتاب تکنیک های اصلی در گوش و حلق و بینی - جراحی سر و گردن: حنجره، هایپوفارنکس، اوروفارنکس، دهان و گردن<br>Master Techniques in Otolaryngology - Head and Neck Surgery: Larynx, Hypopharynx, Oropharynx, Oral Cavity and Neck, 1ed

دانلود کتاب تکنیک های اصلی در گوش و حلق و بینی – جراحی سر و گردن: حنجره، هایپوفارنکس، اوروفارنکس، دهان و گردن
Master Techniques in Otolaryngology – Head and Neck Surgery: Larynx, Hypopharynx, Oropharynx, Oral Cavity and Neck, 1ed

This first volume of Master Techniques in Otolaryngologic Surgery focuses on the procedures used in Larynx, Hypopharynx, Oropharynx, Oral Cavity and Neck surgeries.The Master Techniques in Otolaryngologic Surgery Series provides “how-to” guides to both the common and advanced procedures performed in…
دانلود کتاب تکنیک های اصلی در گوش و حلق و بینی - جراحی سر و گردن: جراحی ترمیمی<br>Master Techniques in Otolaryngology - Head and Neck Surgery: Reconstructive Surgery

دانلود کتاب تکنیک های اصلی در گوش و حلق و بینی – جراحی سر و گردن: جراحی ترمیمی
Master Techniques in Otolaryngology – Head and Neck Surgery: Reconstructive Surgery

Looking for the go-to guide on head and neck reconstruction? Check out the newest volume in the top-rated Master Techniques in Otolaryngology series, edited by the surgeon who performed the first human jaw transplant in the US. As a leading…