دانلود کتاب جراحی استرابیسم | بوک باز

دانلود کتاب جراحی استرابیسم: رویکردهای نوآورانه و کلاسیک + ویدئو<br>Strabismus Surgery: Innovative and Classic Approaches, 1ed + Video

دانلود کتاب جراحی استرابیسم: رویکردهای نوآورانه و کلاسیک + ویدئو
Strabismus Surgery: Innovative and Classic Approaches, 1ed + Video

Strabismus Surgery: Innovative and Classic Approaches A unique how-to guide on surgical management of strabismus from top experts in the field! Strabismus correction is the third most common ophthalmic surgery in the US, with 1.2 million procedures performed each year.…
دانلود کتاب جراحی استرابیسم: رویکردهای نوآورانه و کلاسیک<br>Strabismus Surgery: Innovative and Classic Approaches, 1ed

دانلود کتاب جراحی استرابیسم: رویکردهای نوآورانه و کلاسیک
Strabismus Surgery: Innovative and Classic Approaches, 1ed

A unique how-to guide on surgical management of strabismus from top experts in the field! Strabismus correction is the third most common ophthalmic surgery in the US, with 1.2 million procedures performed each year. Strabismus Surgery by renowned pediatric ophthalmologist…