دانلود کتاب جراحی بیمار تراجنسیتی - بوک باز

دانلود کتاب مدیریت جراحی بیمار تراجنسیتی <br>Surgical Management of the Transgender Patient, 1ed

دانلود کتاب مدیریت جراحی بیمار تراجنسیتی
Surgical Management of the Transgender Patient, 1ed

Comprehensive and current, the new Surgical Management of the Transgender Patient provides coverage of the preoperative, intraoperative, and postoperativecare of transgender individuals. It takes a step-by-step approach to both transmale and transfemale procedures, and presents detailed descriptions of the techniques…