دانلود کتاب حقایق سریع برای پرستار آزمایشگاه کاتتریزاسیون - بوک باز

دانلود کتاب حقایق سریع برای پرستار آزمایشگاه کاتتریزاسیون <br>Fast Facts for the Cath Lab Nurse, 1ed

دانلود کتاب حقایق سریع برای پرستار آزمایشگاه کاتتریزاسیون
Fast Facts for the Cath Lab Nurse, 1ed

This quick-access resource delivers a practical orientation for the cath lab. For nurses with a background in cardiac care or intensive care, the cath lab is replete with new challenges and learning opportunities. It is an increasingly complex environment with…