دانلود کتاب درسنامه برای Mrcog بخش 1 - بوک باز

دانلود کتاب درسنامه برای Mrcog بخش 1<br>Textbook for Mrcog - 1, 1ed

دانلود کتاب درسنامه برای Mrcog بخش ۱
Textbook for Mrcog – 1, 1ed

Textbook for MRCOG -1: Basic Sciences in Obstetrics & Gynaecology is a comprehensive resource for candidates preparing for the MRCOG Part 1 exam, and all medical students wishing to pursue specialisation in obstetrics and gynaecology in the UK. The book…