دانلود کتاب درمان ضد میکروبی کودکان - بوک باز

دانلود کتاب درمان ضد میکروبی کودکان نلسون 2022<br>2022Nelson's Pediatric Antimicrobial Therapy, 28ed

دانلود کتاب درمان ضد میکروبی کودکان نلسون ۲۰۲۲
۲۰۲۲Nelson’s Pediatric Antimicrobial Therapy, 28ed

Completely updated and revised, the 28th edition of this best-selling reference provides instant access to the latest recommendations for treatment of infectious diseases in children. For each disease, the authors provide a commentary to help select the best of all…
دانلود کتاب درمان ضد میکروبی کودکان نلسون 2021<br>2021Nelson's Pediatric Antimicrobial Therapy, 27ed

دانلود کتاب درمان ضد میکروبی کودکان نلسون ۲۰۲۱
۲۰۲۱Nelson’s Pediatric Antimicrobial Therapy, 27ed

Completely updated and revised, the 27th edition of this best-selling reference provides instant access to the latest recommendations for treatment of infectious diseases in children, including COVID-19. For each disease, the authors provide a commentary to help select the best…
دانلود کتاب درمان ضد میکروبی کودکان نلسون 2020<br>2020Nelson’s Pediatric Antimicrobial Therapy, 26ed

دانلود کتاب درمان ضد میکروبی کودکان نلسون ۲۰۲۰
۲۰۲۰Nelson’s Pediatric Antimicrobial Therapy, 26ed

The 26th edition provides practical, evidence-based recommendations from the experts in antimicrobial therapy for treatment of infectious diseases in children. For each disease, the authors provide a commentary to help health care providers select the best of all antimicrobial choices.…
دانلود کتاب درمان ضد میکروبی کودکان نلسون 2018<br>2018Nelson's Pediatric Antimicrobial Therapy, 24ed

دانلود کتاب درمان ضد میکروبی کودکان نلسون ۲۰۱۸
۲۰۱۸Nelson’s Pediatric Antimicrobial Therapy, 24ed

This best-selling and widely used resource on pediatric antimicrobial therapy provides instant access to reliable, up-to-the-minute recommendations for treatment of all infectious diseases in children. For each disease, the authors provide a commentary to help health care providers select the…