دانلود کتاب راهنمای پیوند مغز استخوان | بوک باز

دانلود کتاب راهنمای پیوند سلول های بنیادی و مغز استخوان<br>Manual of Stem Cell and Bone Marrow Transplantation, 2ed

دانلود کتاب راهنمای پیوند سلول های بنیادی و مغز استخوان
Manual of Stem Cell and Bone Marrow Transplantation, 2ed

Fully revised throughout, the second edition of Manual of Stem Cell and Bone Marrow Transplantation is based on the in-house handbook used at the world-renowned Dana-Farber Cancer Institute. It is a practical pocket manual for all members of the stem…