دانلود کتاب سندرم - بوک باز

دانلود کتاب تظاهرات عصبی-رفتاری سندرم پرادر-ویلی <br>Neuro-behavioral Manifestations of Prader-Willi Syndrome, 1ed

دانلود کتاب تظاهرات عصبی-رفتاری سندرم پرادر-ویلی
Neuro-behavioral Manifestations of Prader-Willi Syndrome, 1ed

The behavioral issues experienced by individuals with Prader-Willi Syndrome (PWS) can be both surprising and overwhelming to clinicians and caregivers. Despite the distress and dysfunction posed by them, there are very few resources available to address these neuropsychiatric problems. This…
دانلود کتاب راهنمای سندرم های تومور <br>Handbook of Tumor Syndromes, 1ed

دانلود کتاب راهنمای سندرم های تومور
Handbook of Tumor Syndromes, 1ed

Tumors/cancers are characterized by uncontrolled growths of abnormal cells that extend beyond their usual boundaries and disrupt the normal functions of affected organs and systems. While about 75%–80% of tumors/cancers arise sporadically without a family connection, 20%–25% appear to be…
دانلود کتاب سندرم شوگرن <br>Sjogren's Syndrome, 1ed

دانلود کتاب سندرم شوگرن
Sjogren’s Syndrome, 1ed

Written by leaders in the field and edited by Dr. Frederick Vivino, this concise, practical resource provides best practices for the diagnosis and treatment of Sjogren’s Syndrome. It offers a concise overview of this complex autoimmune disease, including information on…