دانلود کتاب علم گفتار و صدا - بوک باز

دانلود کتاب سرطان غیر حنجره و صدا<br>Non-Laryngeal Cancer and Voice, 1ed

دانلود کتاب سرطان غیر حنجره و صدا
Non-Laryngeal Cancer and Voice, 1ed

Dysphonia, or change in voice quality, can have a devastating effect on both the physical and emotional state of cancer patients. Meeting the vocal needs of cancer patients allows physicians to care for the entire patient and can have a…
دانلود کتاب علم گفتار و صدا<br>Speech and Voice Science, 4ed

دانلود کتاب علم گفتار و صدا
Speech and Voice Science, 4ed

Speech and Voice Science, Fourth Edition is the only textbook to provide comprehensive and detailed information on both voice source and vocal tract contributions to speech production. In addition, it is the only textbook to address dialectical and nonnative language differences in vowel…
دانلود کتاب علم گفتار و صدا <br>Speech and Voice Science, 3ed

دانلود کتاب علم گفتار و صدا
Speech and Voice Science, 3ed

Speech and Voice Science, Third Edition is the only textbook to provide comprehensive and detailed information on both voice source and vocal tract contributions to speech production. Because the writing style is user-friendly for all levels of students, instructors report…