دانلود کتاب فلج صورت: مدیریت تشخیصی و درمانی | بوک باز

دانلود کتاب فلج صورت: تکنیک هایی برای احیای صورت فلج<br>Facial Palsy: Techniques for Reanimation of the Paralyzed Face, 1ed

دانلود کتاب فلج صورت: تکنیک هایی برای احیای صورت فلج
Facial Palsy: Techniques for Reanimation of the Paralyzed Face, 1ed

This book offers a comprehensive overview of the surgical techniques available in reconstruction of the paralyzed face. It is divided into six parts. The first part introduces the topic of facial palsy, and the following parts provide detailed information on…
دانلود کتاب فلج صورت: مدیریت تشخیصی و درمانی + ویدئو<br>Facial Palsy: Diagnostic and Therapeutic Management, 1ed + Video

دانلود کتاب فلج صورت: مدیریت تشخیصی و درمانی + ویدئو
Facial Palsy: Diagnostic and Therapeutic Management, 1ed + Video

This issue of Otolaryngologic Clinics, guest edited by Drs. Teresa M. O, Nate Jowett and Tessa Hadlock, is devoted to Facial Nerve Paralysis: Causes, Prevention, Reanimation, and Rehabilitation. Articles in this outstanding issue include: The Importance and Psychology of Facial…