دانلود کتاب فلپ های موضعی - بوک باز

دانلود کتاب فلپ های موضعی در بازسازی صورت بِیکر + ویدئو<br>Local Flaps in Facial Reconstruction, 4ed + Video

دانلود کتاب فلپ های موضعی در بازسازی صورت بِیکر + ویدئو
Local Flaps in Facial Reconstruction, 4ed + Video

New clinical cases, enlarged photographs, new abstracts and algorithms, and more make the 4th Edition of Local Flaps in Facial Reconstruction your state-of-the-art resource for achieving optimal results for the full range of facial flap procedures. It offers detailed visual guidance and unmatched expertise from…
دانلود کتاب فلپ های موضعی در بازسازی صورت بِیکر<br>Local Flaps in Facial Reconstruction, 4ed

دانلود کتاب فلپ های موضعی در بازسازی صورت بِیکر
Local Flaps in Facial Reconstruction, 4ed

New clinical cases, enlarged photographs, new abstracts and algorithms, and more make the 4th Edition of Local Flaps in Facial Reconstruction your state-of-the-art resource for achieving optimal results for the full range of facial flap procedures. It offers detailed visual guidance and unmatched expertise from…
دانلود کتاب فلپ های موضعی در بازسازی سر و گردن<br>Local Flaps in Head and Neck Reconstruction, 2ed

دانلود کتاب فلپ های موضعی در بازسازی سر و گردن
Local Flaps in Head and Neck Reconstruction, 2ed

This book is truly a classic, beloved by plastic surgeons throughout the world. Its strength lies in its simple, elegant approach to solving common reconstructive problems encountered by plastic surgeons at all levels of training. Its appeal transcends specialty interests,…