دانلود کتاب فیزیک هسته ای | بوک باز

دانلود کتاب مبانی فیزیک هسته ای می یرهوف

دانلود کتاب مبانی فیزیک هسته ای می یرهوف

 مبانی فیزیک هسته ای والتر می یرهوف نویسنده: والتر می یرهوف مترجم: محمد فرهاد رحیمی این کتاب از معدود کتاب های فیزیک هسته ای است که بسیار خوب نوشته شده است و مورد استفاده ی دانشجویان فیزیک هسته است. دانلود…