دانلود کتاب لیکوپن و گوجه فرنگی | بوک باز

دانلود کتاب لیکوپن و گوجه فرنگی در تغذیه و سلامت انسان<br>Lycopene and Tomatoes in Human Nutrition and Health, 1ed

دانلود کتاب لیکوپن و گوجه فرنگی در تغذیه و سلامت انسان
Lycopene and Tomatoes in Human Nutrition and Health, 1ed

Lycopene is a potent antioxidant carotenoid found in fruits and vegetables; particularly high amounts exist in red tomatoes. It is not an essential nutrient for humans, but can be a potential therapeutic agent for preventing several human diseases. Since the…