دانلود کتاب مراقبت اولیه | بوک باز

دانلود کتاب چگونگی انجام تحقیقات مراقبت اولیه <br>How To Do Primary Care Research, 1ed

دانلود کتاب چگونگی انجام تحقیقات مراقبت اولیه
How To Do Primary Care Research, 1ed

This practical ‘How To’ guide talks the reader step-by-step through designing, conducting and disseminating primary care research, a growing discipline internationally. The vast majority of health care issues are experienced by people in community settings, who are not adequately represented…
دانلود کتاب جیبی مراقبت اولیه <br>Pocket Primary Care, 2ed

دانلود کتاب جیبی مراقبت اولیه
Pocket Primary Care, 2ed

Pocket Primary Care, Second Edition, is a practical, high-yield reference for quick answers to common diagnostic questions in the outpatient setting. This easy-to-use, loose-leaf resource contains current evidence-based practices, accepted best practices, and expert guidance from physicians at Massachusetts General…
دانلود کتاب راهنمای ضروری برای روش های مراقبت اولیه <br>The Essential Guide to Primary Care Procedures, 2ed

دانلود کتاب راهنمای ضروری برای روش های مراقبت اولیه
The Essential Guide to Primary Care Procedures, 2ed

Packed with more than 1,500 full-color illustrations, The Essential Guide to Primary Care Procedures, 2nd Edition, is your go-to guide to more than 125 of the key medical procedures commonly performed in an office setting. This hands-on manual provides step-by-step, illustrated…