دانلود کتاب ملزومات بیهوشی برای جنین و نوزادان | بوک باز

دانلود کتاب ملزومات بیهوشی برای جنین و نوزادان<br>Essentials of Anesthesia for Infants and Neonates, 1ed

دانلود کتاب ملزومات بیهوشی برای جنین و نوزادان
Essentials of Anesthesia for Infants and Neonates, 1ed

It is estimated that 1.5 million infants undergo surgery and anesthesia in the USA each year. However, there are serious concerns within the pediatric anesthesia community regarding the safety of anaesthesia in infants and children. There is mounting evidence from…