دانلود کتاب وازواسپاسم - بوک باز

دانلود کتاب وازواسپاسم مغزی: پیشرفت در تحقیق و درمان<br>Cerebral Vasospasm: Advances in Research and Treatment, 1ed

دانلود کتاب وازواسپاسم مغزی: پیشرفت در تحقیق و درمان
Cerebral Vasospasm: Advances in Research and Treatment, 1ed

With contributions from the top neurovascular centers around the world, this valuable resource explores the remarkable progress made in treating cerebral vasospasm, enhanced by nearly 200 high-quality illustrations. Coverage includes: the role of potassium channels, the use of PET scanning,…