دانلود کتاب ورزش و ماساژ: مراقبت جامع برای ورزشکاران، تناسب اندام و توانبخشی بوک باز |

دانلود کتاب ورزش و ماساژ: مراقبت جامع برای ورزشکاران، تناسب اندام و توانبخشی<br>Sports & Exercise Massage: Comprehensive Care for Athletics, Fitness, & Rehabilitation, 2ed

دانلود کتاب ورزش و ماساژ: مراقبت جامع برای ورزشکاران، تناسب اندام و توانبخشی
Sports & Exercise Massage: Comprehensive Care for Athletics, Fitness, & Rehabilitation, 2ed

Providing guidelines for applying massage to amateur and professional athletes, Sports & Exercise Massage: Comprehensive Care in Athletics, Fitness, & Rehabilitation, 2nd Edition helps you address the challenges of treating clients involved in sports, physical fitness, rehabilitation, and exercise. In-depth…