دانلود کتاب Antibody-Drug Conjugates: Fundamentals Drug Development and Clinical Outcomes to Target Cancer | بوک باز

دانلود کتاب آنتی بادی-دارو آمیخته شده: اصول، ساخت دارو و پیامدهای بالینی برای هدف سرطان<br>Antibody-Drug Conjugates: Fundamentals, Drug Development, and Clinical Outcomes to Target Cancer, 1ed

دانلود کتاب آنتی بادی-دارو آمیخته شده: اصول، ساخت دارو و پیامدهای بالینی برای هدف سرطان
Antibody-Drug Conjugates: Fundamentals, Drug Development, and Clinical Outcomes to Target Cancer, 1ed

Providing practical and proven solutions for antibody-drug conjugate (ADC) drug discovery success in oncology, this book helps readers improve the drug safety and therapeutic efficacy of ADCs to kill targeted tumor cells. • Discusses the basics, drug delivery strategies, pharmacology and…