دانلود کتاب Arthropod-borne Infectious Diseases of the Dog and Cat 2e | بوک باز

دانلود کتاب بیماری های عفونی منتقله از بندپایان سگ و گربه<br>Arthropod-borne Infectious Diseases of the Dog and Cat, 2ed

دانلود کتاب بیماری های عفونی منتقله از بندپایان سگ و گربه
Arthropod-borne Infectious Diseases of the Dog and Cat, 2ed

Arthropod-borne Infectious Diseases of the Dog and Cat is an invaluable resource for information on the clinical presentation, pathogenesis, diagnosis and treatment of the major arthropod-borne diseases of dogs and cats. Also discussed is an array of diagnostic techniques routinely…