دانلود کتاب Atlas of Anatomy of the Peripheral Nerves: The Nerves of the Limbs | بوک باز

دانلود کتاب اطلس آناتومی اعصاب محیطی: عصب های اندام تحتانی<br>Atlas of Anatomy of the Peripheral Nerves: The Nerves of the Limbs, 1ed

دانلود کتاب اطلس آناتومی اعصاب محیطی: عصب های اندام تحتانی
Atlas of Anatomy of the Peripheral Nerves: The Nerves of the Limbs, 1ed

This innovative atlas focuses on peripheral nerves and provides a brand new approach compared to regular anatomy books. Using a modern 3D approach, it offers an alternative to conventional anatomical structures. It reviews all the anatomy and the morphology of…