دانلود کتاب Atrial Fibrillation - بوک باز

دانلود کتاب فیبریلاسیون دهلیزی <br>Atrial Fibrillation, 1ed

دانلود کتاب فیبریلاسیون دهلیزی
Atrial Fibrillation, 1ed

Atrial Fibrillation: A Multidisciplinary Approach to Improving Patient Outcomes, provides a current and comprehensive update on pathophysiology, epidemiology, management strategies of rate control, pharmacologic and nonpharmacologic approaches to rhythm control, risk stratification for stroke and bleeding, anticoagulant therapy, and left…
دانلود کتاب درک فیبریلاسیون دهلیزی <br>Understanding Atrial Fibrillation, 1ed

دانلود کتاب درک فیبریلاسیون دهلیزی
Understanding Atrial Fibrillation, 1ed

A new guide to the mechanisms and principles behind the world’s most common abnormal heart rhythm Affecting 30 million or more people across the globe, atrial fibrillation is one of the most prevalent – and yet misapprehended – issues facing…