دانلود کتاب Burghardt's Primary Care Colposcopy: Textbook and Atlas 2e | بوک باز

دانلود کتاب مراقبت اولیه کولپوسکوپی برگهارت<br>Burghardt's Primary Care Colposcopy: Textbook and Atlas, 2ed

دانلود کتاب مراقبت اولیه کولپوسکوپی برگهارت
Burghardt’s Primary Care Colposcopy: Textbook and Atlas, 2ed

Like the successful first edition, the great strength of this completely revised and updated second edition of Burghardt's Primary Care Colposcopy is its oversized, high-quality color colposcopic photographs. Novice and experienced examining practitioners will appreciate the utility of these diagnosticquality…