دانلود کتاب CBT for Psychological Well-Being in Cancer - بوک باز

دانلود کتاب CBT برای بهزیستی روانشناختی در بروز سرطان<br>CBT for Psychological Well-Being in Cancer, 1ed

دانلود کتاب CBT برای بهزیستی روانشناختی در بروز سرطان
CBT for Psychological Well-Being in Cancer, 1ed

CBT for Psychological Well-Being in Cancer is the first clinical manual to target psychological well-being in cancer by combining skill sets from DBT and other well-researched approaches, providing clinical material in a clear session-by-session structure organized by topic. The first…