دانلود کتاب Clinical Practice Manual for Pulmonary and Critical Care Medicine | بوک باز

دانلود کتاب راهنمای عمل بالینی برای پزشکی ریه و مراقبت های بحرانی<br>Clinical Practice Manual for Pulmonary and Critical Care Medicine, 1ed

دانلود کتاب راهنمای عمل بالینی برای پزشکی ریه و مراقبت های بحرانی
Clinical Practice Manual for Pulmonary and Critical Care Medicine, 1ed

Clinical Practice Manual for Pulmonary and Critical Care Medicine, by Judd W. Landsberg, MD, is a unique point-of-care manual that provides essential information on managing inpatients and outpatients with common, serious respiratory and internal medicine presentation and problems. Easy-to-follow diagnostic…